Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Bratislava

Adresa pracoviska
RP MPC Bratislava
Ševčenkova 11
85005 Bratislava
+421 248 209 411
Vedúci zamestnanec pracoviska
riaditeľka RP MPC BA

riaditeľ regionálneho pracoviska MPC Bratislava

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 439
Mobil: 
+421 905 683 728

zástupca riaditeľa RP MPC Bratislava pre pedagogickú činnosť

učiteľ profesijného rozvoja
pedagogiku a etickú výchovu
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 435
Mobil: 
+421 908 754 416

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 441
Mobil: 
+421 917 204 243

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 437
Mobil: 
+421 917 202 250

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 417
Mobil: 
+421 917 203 782

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 437
Mobil: 
+421 908 512 914

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 471
Mobil: 
+421 917 202 715

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 433
Mobil: 
+421 917 369 394

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 438
Mobil: 
+421 917 202 177

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 424
Mobil: 
+421 917 202 500

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 417
Mobil: 
+421 917 204 891

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 473
Mobil: 
+421 917 202 559

asistentka riaditeľa RP MPC Bratislava

asistentka riaditeľa RP MPC Bratislava
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 439
Mobil: 
+421 917 912 662

Zástupca riaditeľa RP pre ekonomiku a vnútornú správu

Zástupca riaditeľa RP pre ekonomiku a vnútornú správu
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 463
Mobil: 
+421 917 983 994