Stratégie a nástroje formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiakov pre školskú prax

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
učebňa 611, Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
streda, 23. september 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
streda, 23. september 2020 - 13:15
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
3
Počet voľných miest: 
12
Tematické zameranie: 

Odborný seminár sa zameriava sa ukážky nástrojov a postupov formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiakov v edukačnom procese.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámit sa s nástrojmi a stratégiami formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiaka.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Sumatívne vs. formatívne hodnotenie v edukacnom procese.
2. Nástroje a stratégie formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiaka.
3. Ukážky rôznych nástrojov a možnosti ich využitia v rôznych predmetoch.
4. Diskusia.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ