Stimulácia tímovej spolupráce pedagogických zamestnancov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=643
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 11:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na podporu tímovej spolupráce v prostredí pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Tím podnecuje a rozvíja spoločné hľadanie riešení, poskytuje väčšiu možnosť pre rozvoj kreativity zamestnancov, podnecuje k vyšším výkonom, využívaniu silných stránok zamestnancov a ich rozvoju. Odborný seminár pracuje s pozitívami: budovanie vzťahov na pracovisku, zlepšuje komunikáciu a pracovnú atmosféru. Stimulácia tímovej spolupráce eliminuje možné negatívne efekty v rámci pracovného kolektívu (konflikty na pracovisku). Seminár pracuje s využitím silných a slabých stránok a ich diagnostikou v rámci možných rolí v tíme.

 

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom odborného seminára je rozvíjať kompetenciie zamerané na plánovanie  a realizáciu  profesijného rastu a sebarozvoja v kontexte profesijného štandardu pedagogického zamestnanca. 

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
korepetítor
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
školský tréner
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

11.11.2020

9:00-11:00

1. Identifikácia spolupráce s charakteristikou tímovosti.

2. Pozitíva, negatíva, výhody a nevýhody tímovej spolupráce. Synergia tímu.

3. Motivácia pre tímovú spoluprácu. 

12.11.2020

9:00-11:00

4. Poznávanie silných a slabých stránok v kontexte fungovania tímu (fungovania v tíme). 

5. Využitie koučovacieho prístupu v tímovej spolupráci.

6. Aktivity zamerané na nácvik zručností s využitím pre tímovú spoluprácu. 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ