Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Štandardy - Atestácie - Portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=470
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Začiatok podujatia: 
streda, 24. jún 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
streda, 24. jún 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa venuje preukazovaniu profesijných kompetencií na úrovni učiteľa materskej školy s prvou a druhou atestáciou a tvorbe portfólia podľa zákona 138/2019.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Orientácia účastníkov v problematike preukazovania profesijných kompetencií.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci odborný zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

10:00 -11:30 hod.

1. Profesijný štandard - štruktúra, princíp gradácie kompetencií v kariérových stupňoch

2. Preukázanie kompetencií v oblasti: Dieťa, Výchovno-vzdelávacia činnosť a Profesijný rozvoj

3. Tvorba portfólia

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ