Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov

Číslo akreditácie: 
1684/2017 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 

Ponuka VP na šk. rok 2018/2019 vrátane prihlášky

Žiadne ponuky.