Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4816
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 28. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 28. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
2
Počet voľných miest: 
18
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na identifikáciu a charakteristiku aktuálnych špecifík vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky so zameraním na ich správnu implementáciu v praxi smerujúcu k zvýšeniiu efektivity vyučovania predmetu rusínsky jazyk a literatúra.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti poznávania rusínskej národnostnej menšiny v súlade s potrebou identifikácie a charakteristiky aktuálnych špecifík vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky so zameraním na ich správnu implementáciu v praxi smerujúcu k zvýšeniiu efektivity vyučovania predmetu rusínsky jazyk a literatúra.

Profesijná kompetencia: 
1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
rusínsky jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.00 - 13.05 - otvorenie webinára

13.05 - 14.05 - Mgr. Marek Gaj (60 minút) -  Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky - 1. vstup

14.05 - 14.15 - prestávka (10 minút)

14.15 - 15.00 - Mgr. Marek Gaj (45 minút) -  Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky - 2. vstup

15.00 - záver webinára

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ