Rusínsky jazyk ako výchovný jazyk v školskom klube detí

Číslo akreditácie: 
1912/2018 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 

Ponuka VP na šk. rok 2018/2019 vrátane prihlášky

Žiadne ponuky.