Rusínske reálie a možnosti ich zaradenia do školského vzdelávacieho programu na základnej škole

Číslo akreditácie: 
1457/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 

Ponuka VP na šk. rok 2018/2019 vrátane prihlášky

Žiadne ponuky.