Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Banská Bystrica

Adresa pracoviska
RP MPC Banská Bystrica
Horná 97
97546 Banská Bystrica
+421 484 722 999
Vedúci zamestnanec pracoviska
riaditeľka RP MPC BB

riaditeľ Regionálneho pracoviska MPC v Banskej Bystrici

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 484 722 990
Mobil: 
+421 917 291 179

zástupca riaditeľa RP MPC Banská Bystrica pre pedagogickú činnosť

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 917 912 674
Mobil: 
+421 917 912 674

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 484 722 913

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 484 722 922

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 484 722 915

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
koordinátor tvorby a správy informačných systémov MPC
Kontakty
Telefón: 
+421 484 722 924
Mobil: 
+421 917 347 108

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 484 722 944

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
fyziku a IKT
Kontakty
Telefón: 
+421 484 722 922

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 484 722 912

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 484 722 931
Mobil: 
+421 917 537 208

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 484 722 966

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 484 722 935

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty

technik informačných technológií

technik informačných technológií, tvorba a úprava CIS
Kontakty
Mobil: 
+421 918 673 284

technik informačných technológií

technik informačných technológií
Kontakty
Mobil: 
+421 917 912 634

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty