Rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti poznávania ukrajinskej národnostnej menšiny

Číslo akreditácie: 
1781/2018 - KV
Dokumenty

Ponuka VP na šk. rok 2018/2019 vrátane prihlášky

Žiadne ponuky.