Rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti poznávania rusínskej národnostnej menšiny

Číslo akreditácie: 
1782/2018 - KV
Dokumenty

Ponuka VP na šk. rok 2018/2019 vrátane prihlášky

Žiadne ponuky.