Rozvoj gramotností pre 21. storočie

Podujatie: 
Odborno-metodický seminár
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 23. marec 2017 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 23. marec 2017 - 12:00
Charakteristika ativity: 

Odborný seminár je zameraný na rozvoj profesijných kompetencií učiteľov v oblasti uplatňovania aktivít zameraných na podporu riešenia problémov, kritického myslenia, rozhodovania sa, tvorivosti a inovácií, práce s informáciami, podnikateľských kompetencií a finančnej zodpovednosti. Prezentuje možnosti  rozvoja funkčnej gramotnosti.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín