Rozvíjanie kompetencie plánovať, realizovať a hodnotiť výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľov predprimárneho vzdelávania

Číslo akreditácie: 
11/2019 - KV
Dokumenty

Ponuka VP na šk. rok 2018/2019 vrátane prihlášky

Žiadne ponuky.