Rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov na stredných školách

Čas konzultácie: 
streda od 12:30 do 13:30
Tematické zameranie: 
Rozvoj gramotnosti
Kategória PZ/OZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ strednej školy
Kariérová pozícia: 
školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní
vedúci vzdelávacej oblasti
hlavný majster odbornej výchovy
riaditeľ
zástupca riaditeľa
Dátum kedy nebude: 
streda, 7. október 2020
streda, 12. august 2020
Deň v týždni: 
streda
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.