Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Príklady dobrej praxe

Riaditeľka školy prezentuje príklady dobrej praxe v oblasti vzdelávania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít počas COVID-19.

Autorka príspevku prezentuje príklady dobrej praxe realizované počas mimoriadnej situácie šírenia COVID-19 v Základnej škole Bystrany.

sem napíšte text Aktivity, alebo Príkladu dobrej praxe...
sem napíšte text Aktivity, alebo Príkladu dobrej praxe...
sem napíšte text Aktivity, alebo Príkladu dobrej praxe...
sem napíšte text Aktivity, alebo Príkladu dobrej praxe...