Práca pre žiakov na doma

Pomocou pracovného listu si môžu žiaci hravou formou osvojiť pomenovania častí bicykla.

Prílohy:

Pracovný list ponúka žiakom 1. stupňa ZŠ zopakovať si vedomosti o kolobehu vody v prírode.

Pracovný list ponúka žiakom 1. stupňa ZŠ zopakovať si vedomosti o kolobehu vody v prírode.

Pracovný list zameraný na poznávanie domácich spotrebičov závislých od elektrickej energie.

Pracovné listy obsahujú mapu Slovenskej republiky a úlohy zamerané na kartografickú orientáciu na mape s uplatnením čitateľskej a finančnej  gramotnosti.

Pracovný list zameraný na stimuláciu pozornosti žiaka a určenia hodnoty mincí a bankoviek.

Pracovný list ponúka úlohy na rozvoj matematického myslenia s implementáciou finančnej gramotnosti.

Pracovný list ponúka úlohu na rozvoj matematického myslenia s implementáciou finančnej gramotnosti.

Pracovný list ponúka úlohu na rozvoj matematického myslenia s implementáciou finančnej gramotnosti.

Aktivita obsahuje dva pracovné listy s jednoduchými úlohami zameranými na pomenovanie geometrických tvarov a kružnice.