Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Fotogaléria

Informačný seminár - odborno-metodická pomoc školám so zvýšeným počtom žiakov z marginalizovaných rómskych komunít - 27.2.2020
Vernisáž výstavy fotografií Aliny Vincze - Tisíce tvárí rómskeho divadla - 27.2. 2020
Konferencie a semináre
Návštevy škôl
Pozorovanie práce na ZŠ
Stretnutia expertného prieskumného tímu