Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Dokumenty

Ako postupovať v oblasti domáceho učenia sa žiakov z marginalizovaných rómskych komunít?
Suchožová,E.: Využitie pracovných listov v globálnom rozvojovom vzdelávaní
Šándorová, V.: Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Suchožová, E.; Šándorová, V.: Multikultúrne kompetencie učiteľa
Ľuptáková - Vančíková, K.: Učíme sa žiť v pestrofarebnom svete alebo interkultúrna výchova v primárnej edukácii
Ustohalová, T.: Efektívna komunikácia - cesta k úspešnej školskej integrácii
Čtvrtníčková, D.; Alexovičová, T.: Ľudské práva na každý deň
Vincejová, E.; Volková, T.: Ako vo voľnom čase? - 2. časť - Námety pre pedagógov na aktivizáciu detí vo voľnom čase a letnej táborovej rekreácii rekreácii
Vincejová, E.; Volková, T.: Ako vo voľnom čase? - 1. časť - Námety pre pedagógov na aktivizáciu detí vo voľnom čase a letnej táborovej rekreácii
Hrabková, A.; Alexovičová, T.: Pracovná výchova inými očami