Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte MPC Prešov