Rečníci


Andreas Schleicher

riaditeľ odboru pre vzdelávanie a osobitný poradca generálneho tajomníka pre vzdelávaciu politiku OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) v Paríži.

Andreas Schleicher ako kľúčový člen manažmentu OECD podporuje strategické zámery OECD na vypracovanie analýz a politiky poradenstva na zabezpečenie ekonomického rastu a sociálneho pokroku.

Podporuje prácu odboru pre vzdelávanie a rozvoj zručností na globálnej úrovni a podporuje spoluprácu v rámci OECD i mimo nej.

Práca odboru zahŕňa okrem hodnotenia krajín a ich politík aj program pre medzinárodné hodnotenie žiakov (PISA), prieskum OECD o zručnostiach dospelých (PIAAC), medzinárodný prieskum OECD o vyučovaní a vzdelávaní (TALIS) so zameraním na učiteľov a analýzy indikátorov výkonnosti vzdelávacích systémov (INES).

Andreas Schleicher pred nástupom do OECD pôsobil ako riaditeľ Medzinárodnej asociácie pre vzdelávanie (IEA).

Vyštudoval fyziku v Nemecku a matematiku a štatistiku v Austrálii. Získal viaceré vyznamenania a ocenenia vrátane ceny Theodora Heussa. Je čestným profesorom na Heidelbergskej univerzite.


 


Dr. Kristen Weatherby

výskumná pracovníčka pre oblasti vzdelávacích technológií a medzinárodnej vzdelávacej politiky pre učiteľov.

Svoju kariéru začala ako triedna učiteľka v USA, neskôr prešla do spoločnosti Microsoft, kde riadila procesy celosvetovej vzdelávacej iniciatívy Partneri v učení (Partners in Learning). Následne sa presťahovala do Spojeného kráľovstva, kde riadila v rámci Microsoftu všetky vzdelávacie programy v oblasti IKT, spolupracovala s vládou, učiteľmi a školami v Anglicku, Škótsku a Walese.

Dr. Kristen Weatherby bola zakladajúcou členkou univerzitného programu EDUCATE. Ide o priekopnícky program londýnskej univerzity (University College of London – UCL), ktorý sa zameriava na pomoc začínajúcim firmám v oblasti vzdelávacích technológií a vývoja produktov a inovatívnych nápadov na svetovej úrovni.

Pracovala i pre OECD, kde bola zodpovedná za vedenie vývoja a implementáciu medzinárodného prieskumu vyučovania a vzdelávania (TALIS) počas jeho prvého cyklu v roku 2013.

Dr. Weatherby získala titul PhD. zo vzdelávania na UCL a titul Master (MA) zo vzdelávania získala na Michiganskej univerzite.


 

 

Mike Thiruman

generálny tajomník Únie singapurských učiteľov, podpredseda medzinárodnej poradenskej spoločnosti Educare a člen Výkonnej rady Singapurskej národnej kooperatívnej federácie.

Mike Thiruman je lektor s viac ako 25-ročnými skúsenosťami v oblasti vyučovania, tvorby kurikula, výskumu vzdelávania a riadenia vzdelávacích projektov a profesijného rozvoja.

Ako generálny tajomník Únie singapurských učiteľov (STU) je členom viacerých komisií v hnutiach pracujúcich v Singapure s medzinárodným presahom. Je podpredsedom Výboru pre priemyselné vzťahy vo verejnom sektore a je členom Národnej rady pre mzdy, ako aj Rady pre celoživotné vzdelávanie. Mike Thiruman bol zvolený za podpredsedu Regionálneho výboru pre vzdelávanie v Ázii a Tichomorí. Zastupoval Poradný výbor odborových zväzov pri OECD (TUAC) na zasadnutiach správnej rady pre medzinárodné hodnotenie vyučovania a vzdelávania (TALIS).  

Mike Thiruman vytvoril a zabezpečoval programy profesijného rozvoja, vzdelával učiteľov v oblastiach, ako sú kooperatívne učenie, kritické myslenie, problémovo zamerané učenie, aktívne učenie sa, mozgovokompatibilné učenie  a diferencované vyučovanie  v Singapure, Bhutáne, Rusku, Líbyi, Indonézii, na Filipínach, v Spojených arabských emirátoch, Vietname, Indii a taktiež prednášal na konferenciách v Rusku, USA, Austrálii a Kanade.