Publikácie

Zobrazujem 491 - 500 z 1663
Vyberte oblasť, ktorá Vás zaujíma
Stačí napísať priezvisko autora
Napíšte aspoň časť názvu, jedno slovo alebo len časť slova, ktoré je v názve.
Napíšte aspoň časť ISBN

Ako písať záverečné práce - PDF
RNDr. PAVEL MÄSIAR, PhDr. ROMAN KVAPIL, PhD.

Publikácia je určená najmä pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, ktorí odovzdávajú písomné záverečné práce kontinuálneho vzdelávania a písomné atestačné práce na MPC. Sú v nej základné informácie o tvorbe záverečných prác a usmernenia autorov tak, aby sa vyhli niektorým typickým chybám a aby sa dosiahla určitá nevyhnutná jednotná úprava záverečných prác. Práca obsahuje aj základné informácie o bibliografických odkazoch a citovaní.


Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie - PDF
PaedDr. Katarína Guziová , doc. PhDr. Mária Podhájecká, CSc. , PaedDr. Vlasta Gmitrová

.


Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy - PDF
Viera Hajdúková a kol.

Prv, než pristúpime k opísaniu postupu, ako tvoriť školský vzdelávací program, dovoľte nám pripomenúť niektoré dôležité veci súvisiace so štátnym vzdelávacím programom pre materské školy. Dňa 19. júna 2008 bol na gremiálnej porade ministra školstva schválený okrem iných štátnych vzdelávacích programov aj Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, t.j. štátny vzdelávací program pre materské školy


Multikultúrna výchova - áno, alebo nie? -
Ďurajková, D. - Vargová, D.

Publikácia určená učiteľom občianskej náuky k vyučovaniu prierezovej témy Multikultúrna výchova a učiteľom etickej výchovy.


Určovanie slovných druhov a ich gramatických kategórií. -
Porubcová, J.

Praktická príručka syntaxe, ktorá spĺňa požiadavky na výučbu v predmete slovenský jazyk a literatúra podľa nových pedagogických dokumentov.


Hladkovacia výšivka 2. časť - PDF
Smolková Silvia, Mgr.


Podstatné mená - PDF
Straková Monika, Mgr.


Trojuholník - PDF
Šikulová Mária, Ing


Vzduch - súbor pracovných listov - PDF
Sabolová Bibiána, Mgr.