Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov realizovalo MPC od októbra 2009 do októbra 2015.

logo_opv_farebne.jpgpkr1.jpgEU-ESF-VERTICAL-COLOR.jpg

Prílohy a dokumentácia projektu: