Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Prebiehajúce projekty

Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" (NP POP II)

Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje Výzvu na zapojenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (PoP II.).

 

Výzva je určená materským, základným a stredným školám na celom území Slovenskej republiky. Prihlasovanie začína 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Prílohy a dokumentácia projektu: 

vyzva_na_zapojenie_sa_skol_do_np_pop_ii_0.docx

priloha_1_k_vyzve_np_pop_ii.docx

priloha_2_k_vyzve_np_pop_ii.docx