Národné projekty

Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" (NP POP II)

Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje Výzvu na zapojenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (PoP II.).

 

Výzva je určená materským, základným a stredným školám na celom území Slovenskej republiky. Prihlasovanie začína 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Prílohy a dokumentácia projektu: 

vyzva_na_zapojenie_sa_skol_do_np_pop_ii_0.docx

priloha_1_k_vyzve_np_pop_ii.docx

priloha_2_k_vyzve_np_pop_ii.docx

Národný projekt Teachers

Hlavným cieľom projektu je podporiť profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej PZ a OZ) pri zavádzaní a realizácii zmien v školách a školských zariadeniach vrátane zvládania krízovej, post-krízovej situácie a dopadov súvisiacich s prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach (ďalej len školách) v dôsledku

Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
 
Národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ realizovalo MPC od novembra 2014 do decembra 2015.
 

Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Národný projekt „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy“ realizovalo MPC od februára 2013 do novembra 2015.

    

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ realizovalo MPC od októbra 2011 do októbra 2015.

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Národný projekt Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania (Materinky) realizovalo MPC od mája 2009 do septembra 2014.

logo_opv_farebne.jpg logo_mat.jpg  EU-ESF-VERTICAL-COLOR.jpg