Aktivizujúce metódy vo výchove

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú  spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.“

Národný projekt „Aktivizujúce metódy vo výchove“ realizovalo MPC od júna 2013 do decembra 2015.

amv_web_fin.jpg

Výstupy projektu: