Projekty ESF

Aktivizujúce metódy vo výchove

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú  spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.“

Národný projekt „Aktivizujúce metódy vo výchove“ realizovalo MPC od júna 2013 do decembra 2015.

amv_web_fin.jpg

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ realizovalo MPC od októbra 2011 do októbra 2015.