Projekty

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov realizovalo MPC od októbra 2009 do októbra 2015.

logo_opv_farebne.jpgpkr1.jpgEU-ESF-VERTICAL-COLOR.jpg

Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
 
Národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ realizovalo MPC od novembra 2014 do decembra 2015.
 

Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Národný projekt „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy“ realizovalo MPC od februára 2013 do novembra 2015.