Projektový manažment

Číslo akreditácie: 
10/2020 - FV
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 
Akreditované znenie: