Program

 

Medzinárodná konferencia

 

Učiteľské fórum

 

 „Európsky učiteľ 21. storočia“

2. – 4. 7. 2019
v hoteli NH Bratislava Gate One, Ambrušova 7, Bratislava

 

Programový plán:

Hlavné prednášky: 60 minút (40 + 20 minút pre otázky publika)

Odborný vstup: 60 minút (10 minútová OECD prezentácia + 50 minútová panelová diskusia + priestor na otázky publika)

Pracovná fokusová skupina: 90 minút (4 paralelné skupiny na každom odbornom vstupe)

Témy odborných vstupov:

 

Téma č. 1: Využívanie technológií a sociálnych médií v triede. Ako môžu učitelia a žiaci využiť nové technológie a sociálne médiá na podporu vzdelávania?

OECD moderátor: Aakriti Kalra

 

Téma č. 2: Použitie hodnotenia na podporu zručností 21. storočia.  Ako sa musí zmeniť hodnotenie v triede s cieľom podporiť zručnosti 21. storočia?

OECD moderátor: Christa Rawkins

 

Téma č. 3: Vytváranie kultúry profesionálnej spolupráce medzi učiteľmi. Prečo záleží na spolupráci učiteľov  a ako vyzerá efektívne profesionálne učenie?

OECD moderátor: Thomas Radinger,

 

Téma č. 4: Učíme pre zajtrajšok. Ako môžeme  naučiť študentov kreativitu, riešenie problémov, a zručnosti spolupráce, ktoré sú potrebné na prekonanie komplexných výziev 21. storočia? 

OECD moderátor: Pablo Fraser  

 

Téma č. 5: Spätná väzba je dôležitá. Ako zhromažďujeme a využívame spätnú väzbu od študentov, rovesníkov, rodičov a lídrov v školách na zlepšenie praxe?  

OECD moderátor: Ricardo Espinoza

 

 

 

 

DEŇ 1

Čas

Program

8:30-10:00

(90 min)

Príchod účastníkov konferencie / Registrácia / Ranný coffee break

10:00-10:15

(15 min)

Otvorenie konferencie/ Privítanie účastníkov

Otvorenie- generálna riaditeľka Metodicko-pedagogického centra

Slávnostný príhovor ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR

10:15-11:15

(60 min)

Hlavná prednáška

Andreas Schleicher - riaditeľ odboru pre vzdelávanie a osobitný poradca generálneho tajomníka pre vzdelávaciu politiku OECD

11:15-11:35

(20 min)

Coffee break + prestávka na presun do diskusných miestností

11:35-12:35

(60min)

Odborný vstup – blok 1

Prezentácie + panelová diskusia na každú tému  (publikum 60 učiteľov)

12:35-14:05

(90 min)

Pracovná fokusová skupina – blok 1

Publikum z každého odborného vstupu sa rozdelí na 3 menšie diskusné skupiny po 20 osôb, každá skupina sa bude venovať špecifickému aspektu danej témy

14:05-15:00

(55 min)

Prestávka na obed + presun do diskusných miestností

15:00-16:00

(60 min)

Odborný vstup – blok 2

Prezentácie + panelová diskusia na každú tému  (publikum 60 učiteľov)

16:00- 17:30

(90 min)

Pracovná fokusová skupina – blok 2

Publikum z každého odborného vstupu sa rozdelí na 3 menšie diskusné skupiny po 20 osôb, každá skupina sa bude venovať špecifickému aspektu danej témy

17:30 –

Večera pre účastníkov konferencie

 

DEŇ 2

Čas

Program

9:00-10:00

(60 min)

Hlavná prednáška

Mike Thiruman - generálny tajomník Únie singapurských učiteľov, podpredseda medzinárodnej poradenskej spoločnosti Educare a člen Výkonnej rady Singapurskej národnej kooperatívnej federácie.

10:00-10:20

(20 min)

Coffee break + prestávka na presun do diskusných miestností

10:20-11:20

(60 min)

Odborný vstup – blok 3

Prezentácie + panelová diskusia na každú tému (publikum 60 učiteľov)

11:20-12:50

(90 min)

Pracovná fokusová skupina – blok 3

Publikum z každého odborného vstupu sa rozdelí na 3 menšie diskusné skupiny po 20 osôb, každá skupina sa bude venovať špecifickému aspektu danej témy

12:50-13:45

(55 min)

Prestávka na obed + presun do diskusných miestností

13:45-14:45

(60 min)

Odborný vstup – blok 4

Prezentácie + panelová diskusia na každú tému (publikum 60 učiteľov)

14:45-14:55

(10 min)

Coffee break

14:55-16:25

(90 min)

Pracovná fokusová skupina – blok 4

Publikum z každého odborného vstupu sa rozdelí na 3 menšie diskusné skupiny po 20 osôb, každá skupina sa bude venovať špecifickému aspektu danej témy

16:25 – 17:25

(60 min)

Mgr. Ján Sitarčík, PhD.- riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠVVŠ SR, Zmeny v oblasti profesijného rozvoja po 1. septembri 2019“ 

 

17:25 -

Večera pre účastníkov konferencie

 

 

 

DEŇ 3

Čas

Program

09:00-10:00

(60 min)

Hlavná prednáška

Dr. Kristen Weatherby- výskumná pracovníčka pre oblasti vzdelávacích technológií a medzinárodnej vzdelávacej politiky pre učiteľov.

10:00-10:20

(20 min)

Coffee break + prestávka na presun do diskusných miestností

10:20-11:20

(60 min)

Odborný vstup – blok 5

Prezentácie + panelová diskusia na každú tému (publikum 60 učiteľov)

11:20-12:50

(90 min)

Pracovná fokusová skupina – blok 5

Publikum z každého odborného vstupu sa rozdelí na 3 menšie diskusné skupiny po 20 osôb, každá sa bude venovať špecifickému aspektu danej témy

12:50-13:45

(55 min)

Prestávka na obed

13:45-14:45

(60 min)

Záver

Zhrnutie konferencie členmi OECD

 

 

 

* Metodicko-pedagogické centrum si vyhradzuje právo zmeny programu konferencie