Prírodovedná gramotnosť v kontexte merania PISA

Podujatie: 
odborný seminár
Začiatok podujatia: 
streda, 28. február 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 28. február 2018 - 12:30
Miesto konania: 
Detašované pracovisko MPC, Oravská cesta 11, Žilina - vzdelávacia miestnosť č.2
Charakteristika ativity: 

Obsah a spracovanie výsledkov merania prírodovednej gramotnosti vo výskume PISA, ukážky a rozbor učebných úloh na rôzne úrovne prírodovednej gramotnosti, aplikácia učebných  metód a efektívnych stratégii ktoré rozvíjajú prírodovednú gramotnosť žiakov. 

 

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Pracovisko: 
Žilina
Kapacita - počet účastníkov: 
20