Prírodné a kultúrne osobitosti krajín juhovýchodnej Ázie

Podujatie: 
Odborný seminár spojený s workshopom
Začiatok podujatia: 
streda, 28. február 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 28. február 2018 - 12:00
Charakteristika ativity: 

Rozvoj prírodovednej a občianskej gramotnosti  žiakov na základe poznania osobitostí  rôznych krajín sveta. Historické, spoločenské, kultúrne a prírodné zaujímavosti Vietnamu a Kambodže. Seminár je určený pre učiteľov  geografie, spoločenskovedných a prírodovedných predmetov druhého  stupňa základnej školy a  strednej školy.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín