Premeny obrazov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
4
Počet voľných miest: 
6
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na problematiku vnímania, chápania a interpretácie obrazov

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

- rozumie rozdielnym symbolickým kultúrnym konštruktom, prostredníctvom ktorých komunikujeme

- rozlišuje medzi obraznými predstavami a verbálnymi a grafickými obrazmi

- rozumie posunom zmyslu obrazných predstáv vo vzťahu ku meniacemu sa spoločenskému kontextu 

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Oboznámenie sa s on line prostredím

2. Obrat k obrazu

3. Využitie témy vo výučbe

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ