Trenčín, DP MPC, Pod Sokolicami 14

DP MPC Trenčín
Adresa školy
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
Telefon: 
+421 327 771 120
Okres: 
Trenčín
Kraj: 
Trenčiansky kraj
V škole je učebňa využívaná na aktivity MPC: 
1
V škole je učebňa pre atestačné komisie: 
1

Vyhlásenie Dňa gramotnosti

13. jún 2017 - od 9:00 do 12:30
Elena Laššová

Riešenie odborno-metodických problémov na vyučovaní odborných predmetov

31. máj 2017 - od 9:00 do 12:30
Elena Laššová

Informácia o inštrumentálnom a kognitívnom obohacovaní ľudskej psychiky podľa metódy Feuersteina

16. jún 2017 - od 8:30 do 11:45
Elena Laššová

Prevencia kriminality

18. máj 2017 - od 9:00 do 13:00
Elena Laššová

Prečo deti nečítajú s porozumením - seminár pre učiteľov primárneho vzdelávania

24. máj 2017 - od 9:00 do 12:00
Elena Laššová

Rozvíjanie finančnej gramotnosti

13. jún 2017 - od 8:00 do 15:00
Ing. Miroslava Jakubeková

Rozvoj podnikateľských zručností v ZŠ a SŠ

14. jún 2017 - od 8:00 do 15:00
Ing. Miroslava Jakubeková

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca

31. marec 2017 - od 8:00 do 15:00
Ing. Vladimír Figel