Komárno, DP MPC, Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3

DP MPC Komárno
Adresa školy
Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3
94501 Komárno
Telefon: 
+421 353 812 024
Okres: 
Komárno
Kraj: 
Nitriansky kraj
V škole je učebňa využívaná na aktivity MPC: 
1
V škole je učebňa pre atestačné komisie: 
1

Atestácia

26. apríl 2017 - od 10:00 do 14:30
PaedDr. Beáta Šenkárová

Atestačné minimum

Seminár je určený pre pedagogických zamestnancov, ktorí sa uchádzajú o vykonanie prvej a druhej atestácie bez absolvovania prípravného atestačného vzdelávania.

19. apríl 2017 - od 13:00 do 16:00
PaedDr. Beáta Šenkárová