Generálne riaditeľstvo

Adresa pracoviska
Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11
85005 Bratislava
+421 248 209 411
Vedúci zamestnanec pracoviska
generálna riaditeľka

Generálny riaditeľ

Asistent generálneho riaditeľa

Asistent generálneho riaditeľa

Riaditeľ sekcie profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

Asistent riaditeľa sekcie profesijného rozvoja

asistent riaditeľa sekcie profesijného rozvoja

riaditeľ Odboru pre pedagogické činnosti

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

Zamestnanec pre vzdelávanie a atestácie

zamestnanec pre vzdelávanie a atestácie

Zamestnanec pre vzdelávanie a atestácie

zamestnanec pre vzdelávanie a atestácie

Riaditeľ odboru ekonomiky a vnútornej správy

Riaditeľ odboru ekonomiky a vnútornej správy

Koordinátor referátu vnútornej správy

Koordinátor referátu vnútornej správy

Koordinátor referátu ľudských zdrojov

Koordinátor referátu ľudských zdrojov

Riaditeľ odboru riadenia ľudských zdrojov a podporných činností

odborný nepedagogický zamestnanec - kontrolór

odborný nepedagogický zamestnanec - kontrolór

právnik

právnik MPC

nepedagogický zamestnanec - technik informačných technológií

nepedagogický zamestnanec - technik informačných technológií