Práca s profesijnými štandardami, portfóliom, atestáciami

Čas konzultácie: 
utorok od 13:00 do 14:00
Tematické zameranie: 
Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
učiteľ strednej školy
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
utorok, 6. október 2020
utorok, 13. október 2020
utorok, 20. október 2020
Deň v týždni: 
utorok
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.