Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie

Čas konzultácie: 
utorok od 12:30 do 13:30
Tematické zameranie: 
Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
výchovný poradca
zástupca riaditeľa