Pozvánka na konferenciu - Oživené učebnice

Na základe dlhoročnej spolupráce Múzea mesta Bratislavy a  Metodicko -pedagogického centra  -regionálneho  pracoviska  Bratislava  Vás pozývame  ako účastníkov do  projektu  OŽIVENÉ UČEBNICE. Naša  iniciatíva si dáva za svoj cieľ   osloviť  učiteľov základných a stredných škôl Trenčianskeho, Trnavského, Nitrianskeho a Bratislavského kraja  ako aj učiteľov z ostatných  krajov na konferenciu a prehliadku expozície Oživené učebnice (pozri pozvánku).

Expozícia je obsahovo zameraná na  5 historických tém – Mária Terézia a my,

                                                                                   – Prišli k nám Rimania,

                                                                                   – Slovania z Devína,

                                                                                   – Tajomstvo lekárne U červeného raka,

                                                                                   – Prechádzky s pánom Marquartom

 a nadväzuje na inovovaný Štátny vzdelávací program  v predmetoch Človek a spoločnosť a Človek a svet práce, Človek a hodnoty.

Zámer uvedeného projektu budú jeho autori prezentovať na odbornej konferencii v Múzeu  mesta Bratislavy  dňa 19. 9. 2017 o 9.00h.  a Vy môžete byť  pri tom.

Ponúkame  všetkým učiteľom možnosť prostredníctvom expozície motivovať sa k  inovatívnym postupom výučby  .

Pre  každého  účastníka  konferencie je pripravený balíček   metodických  materiálov (5 brožúr), ktoré sú   využiteľné  v edukačnom procese.

Ak máte o podujatie záujem, pošlite, prosím , vyplnenú návratku na adresu:

sekretariat.ba@mpc-edu.sk  .

 

 

                                                                                       Tešíme sa na stretnutie s Vami.