Používanie portálu Moodle

Čas konzultácie: 
štvrtok od 09:30 do 10:30
Tematické zameranie: 
Digitálna podpora výučby v domácom prostredí
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ profesijného rozvoja
Dátum kedy nebude: 
štvrtok, 28. máj 2020
štvrtok, 4. jún 2020
štvrtok, 27. august 2020