Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Číslo akreditácie: 
965_2012 - KV
Druh: 

Ponuka VP na šk. rok 2018/2019 vrátane prihlášky

Žiadne ponuky.