Ponuka odborných podujatí + prihlásenie na vzdelávanie

Primárne karty

Zobrazujem vzdelávania 1 - 20 z celkového počtu 245 vzdelávaní
Druh školy, pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Podkategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória OZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Napíšte slovo, ktoré chcete vyhľadať v názve, kompetencii a popise
Názov podujatia Prihlásiť sa Obsadenosť Informácie
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Trenčín
Pre: Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 2

Obsadené: 18 z 20
Termín: 17. jún 2020 - 9:00 - 10:00
Lektori:
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Slovné hodnotenie žiakov – priebežné a záverečné
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Žilina
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 1

Obsadené: 14 z 15
Termín: 26. august 2020 - 8:00 - 11:15
Lektori:
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
" Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (ZUŠ)"
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
ZUŠ, Baštová 23, Prešov

Pracovisko MPC: Prešov
Voľné miesta: 20

Obsadené: 10 z 30
Termín: 26. november 2020 - 8:00 - 13:00
Lektori:
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Ako čeliť dezinformáciám?
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 31

Obsadené: 4 z 35
Termín: 19. október 2020 - 9:00 - 11:30
Lektori:
Mgr. Šnídl
Ako na kritické myslenie?
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
Základná škola, Jozefa Krónera 25, Martin

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 1

Obsadené: 24 z 25
Termín: 24. február 2020 - 8:00 - 12:00
Lektori:
PaedDr. Adriana Gondová
Ako postupovať pri poskytovaní požadovanej miery pomoci – úloha školského...
Typ podujatia: Workshop - prezenčné vzdelávanie
MPC RP Prešov, malá aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 1

Obsadené: 19 z 20
Termín: 25. august 2020 - 8:30 - 13:45
Lektori:
Mgr. Teťana Ustohalová
AKO PRACOVAŤ S NÁHODOU VO VÝTVARNEJ VÝCHOVE
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Materská škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 1

Obsadené: 11 z 12
Termín: 19. august 2020 - 9:00 - 14:30
Lektori:
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Ako rozvíjať životné zručnosti na hodinách anglického jazyka
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC BB, Horná 97, seminárna miestnosť na 2. poschodí

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 8

Obsadené: 7 z 15
Termín: 12. november 2020 - 9:00 - 14:30
Lektori:
Mgr. Anna Pávová
Ako rozvíjať životné zručnosti na hodinách anglického jazyka
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, veľká zasadačka na 4. poschodí

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 1

Obsadené: 28 z 29
Termín: 20. február 2020 - 9:00 - 14:30
Lektori:
Mgr. Anna Pávová
Ako zostaviť atestačné portfólio na 2 atestáciu
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Žilina
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 2

Obsadené: 12 z 14
Termín: 23. jún 2020 - 13:30 - 15:00
Lektori:
PaedDr. Mária Šnídlová
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách
Typ podujatia: Informačný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 5

Obsadené: 7 z 12
Termín: 18. november 2020 - 13:30 - 15:30
Lektori:
PaedDr. Mária Onušková
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách
Typ podujatia: Informačný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 5

Obsadené: 7 z 12
Termín: 8. december 2020 - 13:30 - 15:30
Lektori:
PaedDr. Mária Onušková
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách
Typ podujatia: Informačný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 7

Obsadené: 5 z 12
Termín: 27. október 2020 - 13:30 - 15:00
Lektori:
PaedDr. Mária Onušková
Analytická geometria v prostredí interaktívneho softvéru GeoGebra
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola
Voľné miesta: 7

Obsadené: 3 z 10
Termín: 8. október 2020 - 14:00 - 15:30
Lektori:
RNDr. Eva Rusnáková
Aplikačné úlohy zamerané na podporu čitateľskej gramotnosti detí v ŠKD
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC Žilina, Oravská cesta 11, Žilina, Modrá aula (1. poschodie)

Pracovisko MPC: Žilina
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 6

Obsadené: 14 z 20
Termín: 24. november 2020 - 8:30 - 11:30
Lektori:
PaedDr. Monika Gregušová
Autokorektívne prvky vo vyučovaní matematiky na I. stupni ZŠ
Typ podujatia: Informačný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC Žilina, Oravská cesta 11, Žilina

Pracovisko MPC: Žilina

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 44

Obsadené: 6 z 50
Termín: 15. november 2019 - 8:30 - 10:00
Lektori:
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.
Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov, miestnosť č.31

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 17

Obsadené: 3 z 20
Termín: 28. október 2020 - 8:00 - 13:15
Lektori:
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov, miestnosť č.31

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 20

Obsadené: 0 z 20
Termín: 29. október 2020 - 11:30 - 16:30
Lektori:
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov, malá aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 20

Obsadené: 0 z 20
Termín: 10. november 2020 - 8:00 - 13:15
Lektori:
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Digitálne technológie vo vyučovaní TŠV
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 6

Obsadené: 9 z 15
Termín: 19. november 2020 - 14:00 - 15:30
Lektori:
PaedDr. Monika Popluhárová
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.