Ponuka odborných podujatí + prihlásenie na vzdelávanie

Primárne karty

Zobrazujem vzdelávania 121 - 135 z celkového počtu 135 vzdelávaní
Druh školy, pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Podkategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória OZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Napíšte slovo, ktoré chcete vyhľadať v názve, kompetencii a popise

Ponuka odborných podujatí

 Ponuka odborných podujatí.xlsx
Názov podujatia Prihlásiť sa Obsadenosť Informácie
Koncepcia výučby rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ a jej implementácia v praxi
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 0 z 10
Termín: 26. november 2020 - 13:30 - 15:30
Lektori:
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Testament sv. Cyrila a jeho výzva na jednotu s aplikáciou v škole
Typ podujatia: Informačný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 13

Obsadené: 2 z 15
Termín: 26. november 2020 - 14:00 - 16:15
Lektori:
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Postavenie metodických orgánov v procese zvyšovania úrovne výchovno-vzdelávacej...
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC Košice, Južná trieda 10, miestnosť č.600

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 11

Obsadené: 1 z 12
Termín: 1. december 2020 - 13:00 - 18:00
Lektori:
PaedDr. Tatiana Komanová
Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského...
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
Detašované pracovisko MPC Košice, Južná trieda 10, 6. posch., učebňa č. 600

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola
Voľné miesta: 11

Obsadené: 3 z 14
Termín: 2. december 2020 - 8:00 - 13:00
Lektori:
PhDr. Maroš Dvorský
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
Prešov, Tarasa Ševčenka 11, veľká aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 38

Obsadené: 7 z 45
Termín: 2. december 2020 - 8:30 - 13:45
Lektori:
RNDr. Erika Fryková
Učíme sa hosapodáriť
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
Trenčín, Pod Sokolicami 14 (učebňa P8)

Pracovisko MPC: Trenčín
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 20

Obsadené: 0 z 20
Termín: 3. december 2020 - 9:00 - 12:15
Lektori:
Ing. Miroslava Jakubeková
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 7

Obsadené: 5 z 12
Termín: 3. december 2020 - 14:00 - 16:15
Lektori:
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách
Typ podujatia: Informačný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 5

Obsadené: 7 z 12
Termín: 8. december 2020 - 13:30 - 15:30
Lektori:
PaedDr. Mária Onušková
Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 6

Obsadené: 9 z 15
Termín: 9. december 2020 - 14:30 - 16:00
Lektori:
PaedDr. Oľga Nestorová
Podpora rozvíjania funkčnej gramotnosti v nadväznosti na emocionálnu a...
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov, miestnosť č.31

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 19

Obsadené: 1 z 20
Termín: 10. december 2020 - 8:00 - 13:15
Lektori:
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Triedne projekty vo vzdelávacom procese materskej školy
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, veľká zasadačka na 4.poschodí

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Materská škola
Voľné miesta: 19

Obsadené: 1 z 20
Termín: 10. december 2020 - 9:00 - 13:15
Lektori:
PaedDr. Adriana Gondová
Testament sv. Cyrila a jeho výzva na jednotu s aplikáciou v škole
Typ podujatia: Informačný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 11

Obsadené: 4 z 15
Termín: 10. december 2020 - 14:00 - 16:15
Lektori:
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Historicko-filozofická reflexia v diele Karola Wojtylu – Jána Pavla II.
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Prešov, Tarasa Ševčenka 11, veľká aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Základná škola
Voľné miesta: 28

Obsadené: 2 z 30
Termín: 14. december 2020 - 10:00 - 13:30
Lektori:
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
Móda a súčasné umenie
Typ podujatia: Workshop - prezenčné vzdelávanie
Východoslovenská galéria, Hlavná 110/27, Košice

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 5

Obsadené: 7 z 12
Termín: 15. december 2020 - 10:00 - 13:15
Lektori:
Mgr. Petra Filipiaková
Mgr. Szilárd Fecsó
Syndróm vyhorenia učiteľov a vybrané arteterapeutické metódy na jeho...
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, učebňa 106

Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 14

Obsadené: 1 z 15
Termín: 15. december 2020 - 13:00 - 15:15
Lektori:
PhDr. Darina Gogolová, PhD.