Ponuka odborných podujatí + prihlásenie na vzdelávanie

Primárne karty

Zobrazujem vzdelávania 121 - 140 z celkového počtu 147 vzdelávaní
Druh školy, pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Podkategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória OZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Napíšte slovo, ktoré chcete vyhľadať v názve, kompetencii a popise

Ponuka odborných podujatí

 Ponuka odborných podujatí.xlsx
Názov podujatia Prihlásiť sa Obsadenosť Informácie
Základy 3D modelovania v programe TinkerCAD
Typ podujatia: Workshop - prezenčné vzdelávanie
American Center Košice, Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10, Košice

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 5

Obsadené: 5 z 10
Termín: 25. november 2020 - 13:00 - 16:15
Lektori:
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Matematické hry na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC Košice, Južná trieda 10, miestnosť č.600

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 2 z 12
Termín: 25. november 2020 - 13:00 - 18:00
Lektori:
PaedDr. Tatiana Komanová
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 2 z 12
Termín: 25. november 2020 - 14:00 - 16:15
Lektori:
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Testament sv. Cyrila a jeho výzva na jednotu s aplikáciou v škole
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 4

Obsadené: 11 z 15
Termín: 25. november 2020 - 14:00 - 16:15
Lektori:
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
" Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (ZUŠ)"
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
ZUŠ, Baštová 23, Prešov

Pracovisko MPC: Prešov
Voľné miesta: 27

Obsadené: 3 z 30
Termín: 26. november 2020 - 8:00 - 13:00
Lektori:
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Rozvoj kompetencií začínajúcich MOV
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
MPC RP Prešov, Tarasa Ševčenka 11, malá aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Stredná odborná škola
Voľné miesta: 29

Obsadené: 1 z 30
Termín: 26. november 2020 - 8:30 - 13:30
Lektori:
Ing. Miloš Škatulár
Sopky zábavne
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC , Južná trieda 10, Košice, miestnosť č. 600

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Základná škola
Voľné miesta: 11

Obsadené: 1 z 12
Termín: 26. november 2020 - 9:00 - 12:15
Lektori:
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Mgr. Marek Marcinčin
Využitie mediálnych obsahov v edukačnom procese základnej školy
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, veľká zasadačka na 4.poschodí

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 20

Obsadené: 0 z 20
Termín: 26. november 2020 - 9:00 - 13:15
Lektori:
PaedDr. Adriana Gondová
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre...
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC v Komárne, Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3

Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 13

Obsadené: 7 z 20
Termín: 26. november 2020 - 12:30 - 15:45
Lektori:
Mgr. Zsuzsanna Csintalan
Koncepcia výučby rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ a jej implementácia v praxi
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 0 z 10
Termín: 26. november 2020 - 13:30 - 15:30
Lektori:
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Testament sv. Cyrila a jeho výzva na jednotu s aplikáciou v škole
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 13

Obsadené: 2 z 15
Termín: 26. november 2020 - 14:00 - 16:15
Lektori:
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Mixed médiá II.
Typ podujatia: Workshop - prezenčné vzdelávanie
DP MPC Košice, Južná trieda 10, miestnosť č. 611

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 7

Obsadené: 5 z 12
Termín: 27. november 2020 - 9:00 - 14:15
Lektori:
Mgr. Szilárd Fecsó
Postavenie metodických orgánov v procese zvyšovania úrovne výchovno-vzdelávacej...
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC Košice, Južná trieda 10, miestnosť č.600

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 11

Obsadené: 1 z 12
Termín: 1. december 2020 - 13:00 - 18:00
Lektori:
PaedDr. Tatiana Komanová
Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského...
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
Detašované pracovisko MPC Košice, Južná trieda 10, 6. posch., učebňa č. 600

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola
Voľné miesta: 14

Obsadené: 0 z 14
Termín: 2. december 2020 - 8:00 - 13:00
Lektori:
PhDr. Maroš Dvorský
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
Prešov, Tarasa Ševčenka 11, veľká aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 44

Obsadené: 1 z 45
Termín: 2. december 2020 - 8:30 - 13:45
Lektori:
RNDr. Erika Fryková
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 2 z 12
Termín: 3. december 2020 - 14:00 - 16:15
Lektori:
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách
Typ podujatia: Informačný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 8

Obsadené: 4 z 12
Termín: 8. december 2020 - 13:30 - 15:30
Lektori:
PaedDr. Mária Onušková
Tvorba maturitných zadaní v cudzom jazyku
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola
Voľné miesta: 6

Obsadené: 6 z 12
Termín: 8. december 2020 - 14:00 - 15:30
Lektori:
Mgr. Ľubica Korečková
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Typ podujatia: Informačný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Základná škola
Voľné miesta: 15

Obsadené: 0 z 15
Termín: 8. december 2020 - 14:30 - 15:30
Lektori:
PaedDr. Iveta Labjaková
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 11

Obsadené: 4 z 15
Termín: 9. december 2020 - 14:30 - 16:00
Lektori:
PaedDr. Oľga Nestorová