Ponuka odborných podujatí + prihlásenie na vzdelávanie

Primárne karty

Zobrazujem vzdelávania 101 - 120 z celkového počtu 136 vzdelávaní
Druh školy, pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Podkategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória OZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Napíšte slovo, ktoré chcete vyhľadať v názve, kompetencii a popise

Ponuka odborných podujatí

 Ponuka odborných podujatí.xlsx
Názov podujatia Prihlásiť sa Obsadenosť Informácie
Digitálne technológie vo vyučovaní TŠV
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 6

Obsadené: 9 z 15
Termín: 19. november 2020 - 14:00 - 15:30
Lektori:
PaedDr. Monika Popluhárová
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.
Rozvoj školy a školského zariadenia s indexom inklúzie
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 9

Obsadené: 3 z 12
Termín: 19. november 2020 - 14:00 - 15:30
Lektori:
Mgr. Jana Medvecová
Mgr. Marcel Kurty
Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC Žilina, Oravská cesta 11, Žilina, Červená aula (prízemie)

Pracovisko MPC: Žilina
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 19

Obsadené: 1 z 20
Termín: 19. november 2020 - 14:30 - 16:45
Lektori:
PaedDr. Monika Gregušová
Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského...
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
Detašované pracovisko MPC Košice, Južná trieda 10, 6. posch., učebňa č. 600

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola
Voľné miesta: 14

Obsadené: 0 z 14
Termín: 23. november 2020 - 8:00 - 13:00
Lektori:
PhDr. Maroš Dvorský
Rozvoj podnikateľských zručností
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
MPC RP Prešov, Tarasa Ševčenka 11, malá aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Stredná odborná škola
Voľné miesta: 23

Obsadené: 7 z 30
Termín: 24. november 2020 - 8:30 - 13:30
Lektori:
Ing. Miloš Škatulár
Ing. František Greif
Aplikačné úlohy zamerané na podporu čitateľskej gramotnosti detí v ŠKD
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC Žilina, Oravská cesta 11, Žilina, Modrá aula (1. poschodie)

Pracovisko MPC: Žilina
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 6

Obsadené: 14 z 20
Termín: 24. november 2020 - 8:30 - 11:30
Lektori:
PaedDr. Monika Gregušová
Testament sv. Cyrila a jeho výzva na jednotu s aplikáciou v škole
Typ podujatia: Informačný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, seminárna miestnosť na 4. poschodí

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 25

Obsadené: 0 z 25
Termín: 24. november 2020 - 9:00 - 14:15
Lektori:
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Možnosti využitia IDP - Interaktívnej digitálna edukačnej pomôcky AMV - v...
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
ŠI SOŠ, Drevárska, Lučenecká cesta 17, Zvolen

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Voľné miesta: 19

Obsadené: 1 z 20
Termín: 25. november 2020 - 8:00 - 13:00
Lektori:
Mgr. Gabriela Zábušková
PaedDr. Adriana Gondová
Práca metodických orgánov pri podpore profesijného rozvoja členov MZ, PK - pre...
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC Žilina, Oravská cesta 11, Žilina

Pracovisko MPC: Žilina
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 11

Obsadené: 14 z 25
Termín: 25. november 2020 - 8:15 - 11:30
Lektori:
PaedDr. Mária Šnídlová
Marketing školy a školského zariadenia
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 11

Obsadené: 19 z 30
Termín: 25. november 2020 - 13:00 - 18:00
Lektori:
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Základy 3D modelovania v programe TinkerCAD
Typ podujatia: Workshop - prezenčné vzdelávanie
American Center Košice, Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10, Košice

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 4

Obsadené: 6 z 10
Termín: 25. november 2020 - 13:00 - 16:15
Lektori:
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Matematické hry na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC Košice, Južná trieda 10, miestnosť č.600

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 2 z 12
Termín: 25. november 2020 - 13:00 - 18:00
Lektori:
PaedDr. Tatiana Komanová
Testament sv. Cyrila a jeho výzva na jednotu s aplikáciou v škole
Typ podujatia: Informačný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 4

Obsadené: 11 z 15
Termín: 25. november 2020 - 14:00 - 16:15
Lektori:
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 3

Obsadené: 9 z 12
Termín: 25. november 2020 - 14:00 - 16:15
Lektori:
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
" Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (ZUŠ)"
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
ZUŠ, Baštová 23, Prešov

Pracovisko MPC: Prešov
Voľné miesta: 20

Obsadené: 10 z 30
Termín: 26. november 2020 - 8:00 - 13:00
Lektori:
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Rozvoj kompetencií začínajúcich MOV
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
MPC RP Prešov, Tarasa Ševčenka 11, malá aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Stredná odborná škola
Voľné miesta: 29

Obsadené: 1 z 30
Termín: 26. november 2020 - 8:30 - 13:30
Lektori:
Ing. Miloš Škatulár
Využitie mediálnych obsahov v edukačnom procese základnej školy
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, veľká zasadačka na 4.poschodí

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 18

Obsadené: 2 z 20
Termín: 26. november 2020 - 9:00 - 13:15
Lektori:
PaedDr. Adriana Gondová
Sopky zábavne
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC , Južná trieda 10, Košice, miestnosť č. 600

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 2 z 12
Termín: 26. november 2020 - 9:00 - 12:15
Lektori:
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Mgr. Marek Marcinčin
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
Trenčín, Pod Sokolicami 14 (učebňa P8)

Pracovisko MPC: Trenčín
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola
Voľné miesta: 25

Obsadené: 0 z 25
Termín: 26. november 2020 - 9:00 - 12:15
Lektori:
Ing. Miroslava Jakubeková
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre...
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC v Komárne, Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3

Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 13

Obsadené: 7 z 20
Termín: 26. november 2020 - 12:30 - 15:45
Lektori:
Mgr. Zsuzsanna Csintalan