Ponuka odborných podujatí + prihlásenie na vzdelávanie

Primárne karty

Zobrazujem vzdelávania 81 - 100 z celkového počtu 146 vzdelávaní
Druh školy, pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Podkategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória OZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Napíšte slovo, ktoré chcete vyhľadať v názve, kompetencii a popise

Ponuka odborných podujatí

 Ponuka odborných podujatí.xlsx
Názov podujatia Prihlásiť sa Obsadenosť Informácie
Hodnotenie ústneho prejavu na maturitnej skúške z cudzieho jazyka
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
Detašované pracovisko MPC Košice, Južná trieda 10, 6. posch., učebňa č. 600

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola
Voľné miesta: 11

Obsadené: 3 z 14
Termín: 10. november 2020 - 13:00 - 18:00
Lektori:
Mgr. Ľubica Korečková
Využitie vybraných aktivizujúcich metód v matematike
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 9

Obsadené: 6 z 15
Termín: 10. november 2020 - 13:50 - 15:20
Lektori:
RNDr. Ľuboslava Ferčíková
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Typ podujatia: Informačný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Základná škola
Voľné miesta: 5

Obsadené: 10 z 15
Termín: 10. november 2020 - 14:30 - 15:30
Lektori:
PaedDr. Iveta Labjaková
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
Vytváranie a využívanie elektronických testov
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 12

Obsadené: 0 z 12
Termín: 11. november 2020 - 9:00 - 14:15
Lektori:
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Stimulácia tímovej spolupráce pedagogických zamestnancov
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, učebňa 4. poschodie

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 20

Obsadené: 0 z 20
Termín: 11. november 2020 - 9:00 - 13:00
Lektori:
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Inovatívnemetódy v matematike a v prírodovedných predmetoch
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC Komárno Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3 94501 Komárno, učebňa 4A

Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 18

Obsadené: 2 z 20
Termín: 11. november 2020 - 10:00 - 15:00
Lektori:
PaedDr. Beáta Šenkárová
Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti II
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 12

Obsadené: 8 z 20
Termín: 11. november 2020 - 13:00 - 17:30
Lektori:
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Manažment triedy, oddelenia a výchovnej skupiny prostredníctvom rituálov
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC, Horná 97, Banská Bystrica, veľká zasadačka, 4.poschodie

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 17

Obsadené: 3 z 20
Termín: 12. november 2020 - 8:00 - 13:00
Lektori:
Mgr. Gabriela Zábušková
Možnosti posudzovania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov...
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC Žilina, Oravská cesta 11, Žilina

Pracovisko MPC: Žilina
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 23

Obsadené: 2 z 25
Termín: 12. november 2020 - 8:15 - 11:30
Lektori:
PaedDr. Mária Šnídlová
Práca s textom na hodinách prírodovedných predmetov
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
Prešov, Tarasa Ševčenka 11, miestnosť č. 31

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 18

Obsadené: 7 z 25
Termín: 12. november 2020 - 8:30 - 14:45
Lektori:
RNDr. Erika Fryková
Ako rozvíjať životné zručnosti na hodinách anglického jazyka
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC BB, Horná 97, seminárna miestnosť na 2. poschodí

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 13

Obsadené: 2 z 15
Termín: 12. november 2020 - 9:00 - 14:30
Lektori:
Mgr. Anna Pávová
Výučba geografie trochu inak
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC , Južná trieda 10, Košice, miestnosť č. 600

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 5 z 15
Termín: 12. november 2020 - 9:00 - 12:15
Lektori:
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Mgr. Galina Čajková
Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme...
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 0 z 10
Termín: 12. november 2020 - 13:30 - 15:30
Lektori:
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Atestačné portfólio vychovávateľa
Typ podujatia: Informačný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Bratislava
Voľné miesta: 5

Obsadené: 10 z 15
Termín: 13. november 2020 - 9:30 - 11:30
Lektori:
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Postupy implementácie komunikačných tém do vyučovania slovenského jazyka v...
Typ podujatia: Workshop - prezenčné vzdelávanie
DP MPC Komárno, Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno,učebňa 4A

Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 20

Obsadené: 0 z 20
Termín: 18. november 2020 - 9:00 - 12:00
Lektori:
PaedDr. Zuzana Farkašová
Mixed médiá I.
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 8

Obsadené: 4 z 12
Termín: 18. november 2020 - 9:00 - 10:30
Lektori:
Mgr. Szilárd Fecsó
Internet a sociálne siete pod kontrolou
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, učebňa 4. poschodie

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 17

Obsadené: 3 z 20
Termín: 18. november 2020 - 9:00 - 13:00
Lektori:
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Hodnotenie ústneho prejavu na maturitnej skúške z cudzieho jazyka
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
Detašované pracovisko MPC Košice, Južná trieda 10, 6. posch., učebňa č. 600

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola
Voľné miesta: 13

Obsadené: 1 z 14
Termín: 18. november 2020 - 13:00 - 18:00
Lektori:
Mgr. Ľubica Korečková
Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Materská škola, Základná škola
Voľné miesta: 3

Obsadené: 9 z 12
Termín: 18. november 2020 - 13:30 - 15:30
Lektori:
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách
Typ podujatia: Informačný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 8

Obsadené: 4 z 12
Termín: 18. november 2020 - 13:30 - 15:30
Lektori:
PaedDr. Mária Onušková