Ponuka odborných podujatí + prihlásenie na vzdelávanie

Primárne karty

Zobrazujem vzdelávania 61 - 80 z celkového počtu 146 vzdelávaní
Druh školy, pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Podkategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória OZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Napíšte slovo, ktoré chcete vyhľadať v názve, kompetencii a popise

Ponuka odborných podujatí

 Ponuka odborných podujatí.xlsx
Názov podujatia Prihlásiť sa Obsadenosť Informácie
Rozvoj školy a školského zariadenia s indexom inklúzie
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 2

Obsadené: 10 z 12
Termín: 22. október 2020 - 14:00 - 15:30
Lektori:
Mgr. Jana Medvecová
Mgr. Marcel Kurty
Implementácia environmentálnej výchovy v metódach a technikách kooperatívneho...
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
Detašované pracovisko Oravská cesta 11, 01001 Žilina

Pracovisko MPC: Žilina
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 15

Obsadené: 5 z 20
Termín: 23. október 2020 - 8:15 - 11:30
Lektori:
PaedDr. Anna Šurinová
Bádateľské aktivity na hodinách fyziky
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 3

Obsadené: 7 z 10
Termín: 26. október 2020 - 14:00 - 15:30
Lektori:
RNDr. Eva Rusnáková
Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 2

Obsadené: 13 z 15
Termín: 26. október 2020 - 14:30 - 16:00
Lektori:
PaedDr. Oľga Nestorová
Tvorba reálnych zadaní na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti vo...
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, veľká zasadačka na 4.poschodí

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 20

Obsadené: 0 z 20
Termín: 27. október 2020 - 8:45 - 14:00
Lektori:
Mgr. Dana Váňová
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách
Typ podujatia: Informačný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 9

Obsadené: 3 z 12
Termín: 27. október 2020 - 13:30 - 15:00
Lektori:
PaedDr. Mária Onušková
Práca s profesijným štandardom, tvorba portfólia a atestácie pre vychovávateľov
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC, Horná 97, Banská Bystrica, veľká zasadačka, 4.poschodie

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 10 z 20
Termín: 29. október 2020 - 8:00 - 13:00
Lektori:
Mgr. Gabriela Zábušková
Osobnostný rozvoj učiteľa a vychovávateľa a techniky duševnej hygieny
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC Nitra, zasadačka

Pracovisko MPC: Nitra
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 5

Obsadené: 5 z 10
Termín: 29. október 2020 - 8:30 - 13:30
Lektori:
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Geologické a paleontologické témy vo vyučovaní predmetov biológia a geografia
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
Prešov, Tarasa Ševčenka 11, miestnosť č. 31

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 23

Obsadené: 2 z 25
Termín: 3. november 2020 - 8:30 - 13:45
Lektori:
RNDr. Erika Fryková
Matematické hry na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC Košice, Južná trieda 10, miestnosť č.600

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 11

Obsadené: 1 z 12
Termín: 3. november 2020 - 13:00 - 18:00
Lektori:
PaedDr. Tatiana Komanová
Mediálna výchova v praxi
Typ podujatia: Informačný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 11

Obsadené: 1 z 12
Termín: 3. november 2020 - 13:30 - 14:30
Lektori:
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
PaedDr. Mária Onušková
Tvorba reálnych zadaní na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti vo...
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 8

Obsadené: 4 z 12
Termín: 3. november 2020 - 14:00 - 16:30
Lektori:
Mgr. Dana Váňová
Finančná gramotnosť nie len na hodinách matematiky
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 7

Obsadené: 3 z 10
Termín: 4. november 2020 - 14:00 - 15:30
Lektori:
RNDr. Eva Rusnáková
Význam rómskeho jazyka vo výchovno-vzdelávacom procese
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Prešov, T. Ševčenka 11, veľká aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 60

Obsadené: 0 z 60
Termín: 5. november 2020 - 9:00 - 14:00
Lektori:
PaedDr. Viera Šándorová
PaedDr. Elena Cinová
Mgr. Marcel Kurty
Mgr. Jana Medvecová
Mgr. Eva Suchožová
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio
Typ podujatia: Informačný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Prešov , m.č. 31

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 25

Obsadené: 0 z 25
Termín: 5. november 2020 - 9:00 - 14:00
Lektori:
PaedDr. Zuzana Madarasová
Bádateľsky orientované vyučovanie
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 2

Obsadené: 10 z 12
Termín: 5. november 2020 - 14:00 - 15:30
Lektori:
Mgr. Jana Medvecová
Rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 5 z 15
Termín: 5. november 2020 - 14:30 - 16:00
Lektori:
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Špecifiká práce s dieťaťom/žiakom pochádzajúceho z náhradnej rodiny
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 11 Prešov, veľká aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Materská škola, Základná škola
Voľné miesta: 21

Obsadené: 4 z 25
Termín: 9. november 2020 - 9:00 - 14:00
Lektori:
Mgr. Alena Molčanová
PhDr. Jarmila Verbovská
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
Detašované pracovisko MPC Košice, Južná trieda 10, 6. posch., učebňa č. 600

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 13

Obsadené: 1 z 14
Termín: 9. november 2020 - 13:00 - 18:00
Lektori:
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
E-gramotnosť - vzdelávanie v digitálnom svete
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, veľká zasadačka na 4.poschodí

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 20

Obsadené: 0 z 20
Termín: 10. november 2020 - 8:45 - 14:00
Lektori:
Mgr. Dana Váňová