Ponuka odborných podujatí + prihlásenie na vzdelávanie

Primárne karty

Zobrazujem vzdelávania 41 - 60 z celkového počtu 136 vzdelávaní
Druh školy, pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Podkategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória OZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Napíšte slovo, ktoré chcete vyhľadať v názve, kompetencii a popise

Ponuka odborných podujatí

 Ponuka odborných podujatí.xlsx
Názov podujatia Prihlásiť sa Obsadenosť Informácie
Tvorba portfólia pedagóga ZUŠ - výber dokladov a argumentácia
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, učebňa 4. poschodie

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Voľné miesta: 18

Obsadené: 2 z 20
Termín: 20. október 2020 - 9:00 - 13:00
Lektori:
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Využitie VLE Moodle pre podporu vzdelávania v ZŠ a SŠ
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, seminárna miestnosť na 2. poschodí

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 18

Obsadené: 0 z 18
Termín: 20. október 2020 - 9:00 - 14:15
Lektori:
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v cudzích jazykoch
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 6. posch., zasadačka č. 611

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola
Voľné miesta: 12

Obsadené: 2 z 14
Termín: 20. október 2020 - 13:00 - 18:00
Lektori:
Mgr. Ľubica Korečková
Syndróm vyhorenia učiteľov a vybrané arteterapeutické metódy na jeho...
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, učebňa 106

Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 14

Obsadené: 1 z 15
Termín: 20. október 2020 - 13:00 - 15:15
Lektori:
PhDr. Darina Gogolová, PhD.
Využitie čitateľskej gramotnosti v matematike na zvyšovanie úspešnosti riešenia...
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 7

Obsadené: 8 z 15
Termín: 20. október 2020 - 13:50 - 15:20
Lektori:
RNDr. Ľuboslava Ferčíková
Typy a druhy textov súvisiacich s porozumením textu
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Nitra
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 11

Obsadené: 9 z 20
Termín: 20. október 2020 - 15:00 - 16:30
Lektori:
Mgr. Mária Pappová
Problematika inklúzie a segregácie ( ŠŠI a VÚDPaP)
Typ podujatia: Informačný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Prešov, T. Ševčenka 11, malá aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Materská škola, Základná škola
Voľné miesta: 17

Obsadené: 8 z 25
Termín: 21. október 2020 - 9:00 - 13:30
Lektori:
PaedDr. Viera Šándorová
Podpora rozvíjania funkčnej gramotnosti v nadväznosti na emocionálnu a...
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov, miestnosť č.31

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 19

Obsadené: 1 z 20
Termín: 21. október 2020 - 11:30 - 16:30
Lektori:
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Podpora rozvíjania funkčnej gramotnosti v nadväznosti na emocionálnu a...
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov, miestnosť č.31

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 20

Obsadené: 0 z 20
Termín: 21. október 2020 - 11:30 - 16:30
Lektori:
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Postavenie metodických orgánov v procese zvyšovania úrovne výchovno-vzdelávacej...
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC Košice, Južná trieda 10, miestnosť č.600

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 2

Obsadené: 10 z 12
Termín: 21. október 2020 - 13:00 - 18:00
Lektori:
PaedDr. Tatiana Komanová
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v ZŠ s VJM
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 14

Obsadené: 6 z 20
Termín: 21. október 2020 - 13:00 - 14:30
Lektori:
PaedDr. Mária Pálinkáš
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Život jednej steny
Typ podujatia: Workshop - prezenčné vzdelávanie
ŠI SOŠ Drevárska, Lučenecká cesta 17, Zvolen

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Voľné miesta: 19

Obsadené: 1 z 20
Termín: 22. október 2020 - 8:00 - 15:00
Lektori:
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
V znamení prírody
Typ podujatia: Výstava - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava

Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 15

Obsadené: 5 z 20
Termín: 22. október 2020 - 9:00 - 16:00
Lektori:
Mgr. Slávka Gécová
Využitie stolových hier v procese vzdelávania
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Trenčín
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 12

Obsadené: 0 z 12
Termín: 22. október 2020 - 9:00 - 10:00
Lektori:
Mgr. Andrea Makišová
Prokrastinácia a jej využitie v edukácii 1
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov, malá aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 20

Obsadené: 0 z 20
Termín: 22. október 2020 - 11:30 - 16:30
Lektori:
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Prokrastinácia a jej využitie v edukácii 1
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov, malá aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 10 z 20
Termín: 22. október 2020 - 11:30 - 16:30
Lektori:
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Implementácia environmentálnej výchovy v metódach a technikách kooperatívneho...
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
Detašované pracovisko Oravská cesta 11, 01001 Žilina

Pracovisko MPC: Žilina
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 15

Obsadené: 5 z 20
Termín: 23. október 2020 - 8:15 - 11:30
Lektori:
PaedDr. Anna Šurinová
Tvorba reálnych zadaní na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti vo...
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, veľká zasadačka na 4.poschodí

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 20

Obsadené: 0 z 20
Termín: 27. október 2020 - 8:45 - 14:00
Lektori:
Mgr. Dana Váňová
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách
Typ podujatia: Informačný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 7

Obsadené: 5 z 12
Termín: 27. október 2020 - 13:30 - 15:00
Lektori:
PaedDr. Mária Onušková
Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov, miestnosť č.31

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 17

Obsadené: 3 z 20
Termín: 28. október 2020 - 8:00 - 13:15
Lektori:
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA