Ponuka odborných podujatí + prihlásenie na vzdelávanie

Primárne karty

Zobrazujem vzdelávania 21 - 40 z celkového počtu 128 vzdelávaní
Druh školy, pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Podkategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória OZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Napíšte slovo, ktoré chcete vyhľadať v názve, kompetencii a popise

Ponuka odborných podujatí

 Ponuka odborných podujatí.xlsx
Názov podujatia Prihlásiť sa Obsadenosť Informácie
Mediálna výchova v praxi
Typ podujatia: Informačný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 4

Obsadené: 8 z 12
Termín: 13. október 2020 - 13:30 - 14:30
Lektori:
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
PaedDr. Mária Onušková
Realizácia detského divadla v podmienkach VMV
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC, Horná 97, Banská Bystrica, veľká zasadačka, 4.poschodie

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Materská škola, Základná škola
Voľné miesta: 13

Obsadené: 7 z 20
Termín: 14. október 2020 - 8:00 - 13:00
Lektori:
Mgr. Gabriela Zábušková
Praktická aplikácia vybraných metód a edukačných aktivít pri práci s literárnym...
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC Komárno, Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno,učebňa 4A

Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 18

Obsadené: 2 z 20
Termín: 14. október 2020 - 9:00 - 14:00
Lektori:
PaedDr. Zuzana Farkašová
Podpora integrácie Rómov
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
T. Ševčenka 11, Prešov

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 7

Obsadené: 13 z 20
Termín: 15. október 2020 - 8:00 - 13:00
Lektori:
PaedDr. Elena Cinová
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogických zamestnancov
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, veľká zasadačka na 4.poschodí

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Materská škola
Voľné miesta: 7

Obsadené: 13 z 20
Termín: 15. október 2020 - 9:00 - 13:15
Lektori:
PaedDr. Adriana Gondová
Využitie stolových hier v procese vzdelávania
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Trenčín
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 11

Obsadené: 1 z 12
Termín: 15. október 2020 - 9:00 - 10:00
Lektori:
Mgr. Andrea Makišová
Ľudské práva a slobody v aktuálnom kontexte
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Prešov , malá aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 26

Obsadené: 4 z 30
Termín: 15. október 2020 - 9:00 - 14:00
Lektori:
PaedDr. Zuzana Madarasová
Mgr. Tomáš Földes
Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v cudzích jazykoch
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC Košice, Južná trieda 10, 6. posch., učebňa č. 600

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola
Voľné miesta: 11

Obsadené: 3 z 14
Termín: 15. október 2020 - 13:00 - 18:00
Lektori:
Mgr. Ľubica Korečková
Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského...
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
Detašované pracovisko MPC Košice, Južná trieda 10, 6. posch., učebňa č. 600

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola
Voľné miesta: 8

Obsadené: 6 z 14
Termín: 19. október 2020 - 8:00 - 13:00
Lektori:
PhDr. Maroš Dvorský
Ohrozená rodina a jej vplyv na dieťa/žiaka v procese edukácie
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 11 Prešov, veľká aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Materská škola, Základná škola
Voľné miesta: 19

Obsadené: 6 z 25
Termín: 19. október 2020 - 9:00 - 14:00
Lektori:
Mgr. Alena Molčanová
PhDr. Jarmila Verbovská
Ako čeliť dezinformáciám?
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 31

Obsadené: 4 z 35
Termín: 19. október 2020 - 9:00 - 11:30
Lektori:
Mgr. Šnídl
Tradičné netradične a netradičné tradične
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Voľné miesta: 8

Obsadené: 4 z 12
Termín: 19. október 2020 - 14:00 - 14:00
Lektori:
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)
Typ podujatia: Informačný seminár - prezenčné vzdelávanie
MPC RP Prešov

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Materská škola
Voľné miesta: 20

Obsadené: 5 z 25
Termín: 20. október 2020 - 8:00 - 12:00
Lektori:
PaedDr. Jana Paleschová
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
MPC RP Prešov, malá aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 9

Obsadené: 31 z 40
Termín: 20. október 2020 - 8:30 - 13:45
Lektori:
Mgr. Teťana Ustohalová
PhDr. Jarmila Verbovská
Nová systematika živých organizmov
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
Prešov, Tarasa Ševčenka 11, miestnosť č. 31

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 20

Obsadené: 5 z 25
Termín: 20. október 2020 - 8:30 - 13:45
Lektori:
RNDr. Erika Fryková
Tvorba portfólia pedagóga ZUŠ - výber dokladov a argumentácia
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, učebňa 4. poschodie

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Voľné miesta: 16

Obsadené: 4 z 20
Termín: 20. október 2020 - 9:00 - 13:00
Lektori:
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Využitie VLE Moodle pre podporu vzdelávania v ZŠ a SŠ
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, seminárna miestnosť na 2. poschodí

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 18

Obsadené: 0 z 18
Termín: 20. október 2020 - 9:00 - 14:15
Lektori:
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v cudzích jazykoch
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 6. posch., zasadačka č. 611

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola
Voľné miesta: 12

Obsadené: 2 z 14
Termín: 20. október 2020 - 13:00 - 18:00
Lektori:
Mgr. Ľubica Korečková
Syndróm vyhorenia učiteľov a vybrané arteterapeutické metódy na jeho...
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, učebňa 106

Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 14

Obsadené: 1 z 15
Termín: 20. október 2020 - 13:00 - 15:15
Lektori:
PhDr. Darina Gogolová, PhD.
Využitie čitateľskej gramotnosti v matematike na zvyšovanie úspešnosti riešenia...
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 5

Obsadené: 10 z 15
Termín: 20. október 2020 - 13:50 - 15:20
Lektori:
RNDr. Ľuboslava Ferčíková