Nie sú evidované žiadne povolené ponuky na vzdelávanie.

Ponuky, ktoré sú uzavreté, vzdelávanie sa už realizuje

 

Zobrazujem ponuky od 1 do 26 z celkového počtu ponúk: 26.
Program: Základný modul programu funkčného vzdelávania
Ponuka Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
102587
Mám záujem
Mgr. Ing. Marián Valent, PhD.
Banská Bystrica
Voľné miesta: 0

24 / 24
Predpokladaný čas realizácie: od jún 2020 do jún 2021
Lektori:
Mgr. Ing. Marián Valent, PhD., Ing. Vladimír Laššák, PhD., Mgr. Adriana Kvetková, Mgr. Dana Váňová
Inštrukcie:
102668
Mám záujem
Mgr. Ľubica Korečková
Košice
Voľné miesta: 0

30 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od jún 2020 do júl 2021
Lektori:
Ing. Miloš Škatulár, PaedDr. Alica Dragulová, PhD., PaedDr. Tatiana Komanová, PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA, Mgr. Ľubica Korečková, Mgr. Jozef Bernát, Mgr. Jana Medvecová, Mgr. Dagmar Čtvrtníčková, PhDr. Maroš Dvorský, Ing. Mária Hitríková, PhDr. Anna Böhmerová, RNDr. Monika Murínová, Ing. Marta Rybárová, Ing. Viera Kováčová
Inštrukcie:
102670
Mám záujem
Mgr. Ľubica Korečková
Košice
Voľné miesta: 0

26 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od jún 2020 do júl 2021
Lektori:
Ing. Miloš Škatulár, PaedDr. Alica Dragulová, PhD., PaedDr. Tatiana Komanová, PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA, Mgr. Ľubica Korečková, Mgr. Jozef Bernát, Mgr. Jana Medvecová, Mgr. Dagmar Čtvrtníčková, PhDr. Maroš Dvorský, Ing. Mária Hitríková, PhDr. Anna Böhmerová, RNDr. Monika Murínová, Ing. Marta Rybárová, Ing. Viera Kováčová
Inštrukcie:
102672
Mám záujem
Mgr. Mária Pappová
Nitra
Voľné miesta: 0

30 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od jún 2020 do jún 2021
Lektori:
PaedDr. Štefan Dragúň, PaedDr. Anna Vrábľová, PhD., Mgr. Mária Pappová, PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
Inštrukcie:
102687
Mám záujem
PhDr. Jarmila Verbovská
Prešov
Voľné miesta: 0

30 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od jún 2020 do júl 2021
Lektori:
Ing. Miloš Škatulár, PaedDr. Alica Dragulová, PhD., PaedDr. Tatiana Komanová, PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA, Mgr. Ľubica Korečková, Mgr. Jozef Bernát, Mgr. Jana Medvecová, Mgr. Dagmar Čtvrtníčková, PhDr. Maroš Dvorský, Ing. Mária Hitríková, PhDr. Anna Böhmerová, RNDr. Monika Murínová, Ing. Marta Rybárová, Ing. Viera Kováčová, PhDr. Jarmila Verbovská
Inštrukcie:
102688
Mám záujem
PhDr. Jarmila Verbovská
Prešov
Voľné miesta: 0

30 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od jún 2020 do júl 2021
Lektori:
Ing. Miloš Škatulár, PaedDr. Alica Dragulová, PhD., PaedDr. Tatiana Komanová, PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA, Mgr. Jozef Bernát, Mgr. Jana Medvecová, Mgr. Dagmar Čtvrtníčková, PhDr. Maroš Dvorský, Ing. Mária Hitríková, PhDr. Anna Böhmerová, RNDr. Monika Murínová, Ing. Marta Rybárová, Ing. Viera Kováčová, PhDr. Jarmila Verbovská
Inštrukcie:
102874
Mám záujem
Ing. Vladimír Figel
Trenčín
Voľné miesta: 0

29 / 29
Predpokladaný čas realizácie: od jún 2020 do január 2021
Lektori:
Ing. Vladimír Figel, JUDr. Ivana Salinková, Ing. Gabriela Petrušková
Inštrukcie:
102875
Mám záujem
Ing. Vladimír Figel
Trenčín
Voľné miesta: 0

30 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od jún 2020 do máj 2021
Lektori:
Ing. Vladimír Figel, JUDr. Ivana Salinková, Ing. Gabriela Petrušková
Inštrukcie:
102783
Mám záujem
Mgr. Emília Petrovská
Žilina
Voľné miesta: 0

30 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od júl 2020 do júl 2021
Lektori:
PaedDr. Mária Šnídlová, Ing. Vladimír Laššák, PhD., Mgr. Emília Petrovská, RNDr. Mária Vydrová, Mgr. Lucia Pašková, PaedDr. Tibor Lukács
Inštrukcie:
102695
Mám záujem
RNDr. Ľuboslava Ferčíková
Bratislava
Voľné miesta: 0

30 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od august 2020 do jún 2021
Lektori:
PaedDr. Štefan Dragúň, PaedDr. Anna Vrábľová, PhD., RNDr. Ľuboslava Ferčíková, PhDr. Darina Gogolová, PhD., Ing. Zdenka Kovalčíková
Inštrukcie:
106853
Mám záujem
Mgr. Jozef Bernát
Prešov
Voľné miesta: 0

26 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od október 2020 do jún 2021
Lektori:
Mgr. Ing. Marián Valent, PhD., Ing. Vladimír Laššák, PhD., PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA, Mgr. Jozef Bernát, Mgr. Jana Medvecová, Mgr. Dagmar Čtvrtníčková, Ing. Mária Hitríková, PhDr. Anna Böhmerová, RNDr. Monika Murínová, Ing. Marta Rybárová, Ing. Viera Kováčová, PhDr. Jarmila Verbovská
Inštrukcie:
106943
Mám záujem
Mgr. Ľubica Korečková
Košice
Voľné miesta: 0

30 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od október 2020 do jún 2021
Lektori:
PaedDr. Alica Dragulová, PhD., PaedDr. Tatiana Komanová, PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA, Mgr. Ľubica Korečková, PhDr. Maroš Dvorský, RNDr. Monika Murínová, Ing. Viera Kováčová
Inštrukcie:
106977
Mám záujem
Mgr. Andrea Makišová
Trenčín
Voľné miesta: 0

24 / 25
Predpokladaný čas realizácie: od október 2020 do júl 2021
Lektori:
Ing. Vladimír Figel, JUDr. Ivana Salinková, Ing. Gabriela Petrušková
Inštrukcie:
106987
Mám záujem
PhDr. Darina Gogolová, PhD.
Bratislava
Voľné miesta: 0

28 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od október 2020 do jún 2021
Lektori:
PaedDr. Eva Frišová, PaedDr. Štefan Dragúň, PaedDr. Anna Vrábľová, PhD., RNDr. Ľuboslava Ferčíková, PhDr. Darina Gogolová, PhD., Ing. Zdenka Kovalčíková, Ing. Daniela Roďomová
Inštrukcie:
107006
Mám záujem
Mgr. Adriana Lančaričová
Trnava
Voľné miesta: 0

30 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od október 2020 do jún 2021
Lektori:
PaedDr. Štefan Dragúň, Mgr. Adriana Lančaričová, PaedDr. Anna Vrábľová, PhD., Mgr. Mária Pappová, PaedDr. Eva Pupíková, PhD., Ing. Attila Fodor, Mgr. Monika Kosárová
Inštrukcie:
107045
Mám záujem
PaedDr. Štefan Dragúň
Nitra
Voľné miesta: 0

26 / 26
Predpokladaný čas realizácie: od október 2020 do máj 2021
Lektori:
PaedDr. Štefan Dragúň, PaedDr. Anna Vrábľová, PhD., Mgr. Mária Pappová, PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
Inštrukcie:
107213
Mám záujem
RNDr. Mária Vydrová
Žilina
Voľné miesta: 0

25 / 25
Predpokladaný čas realizácie: od október 2020 do jún 2021
Lektori:
Mgr. Ing. Marián Valent, PhD., Ing. Vladimír Laššák, PhD., Mgr. Emília Petrovská, RNDr. Mária Vydrová, Mgr. Lucia Pašková, PaedDr. Tibor Lukács
Inštrukcie:
107312
Mám záujem
Mgr. Jozef Bernát
Prešov
Voľné miesta: 0

30 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od október 2020 do jún 2021
Lektori:
Mgr. Ing. Marián Valent, PhD., Ing. Vladimír Laššák, PhD., PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA, Mgr. Jozef Bernát, Mgr. Jana Medvecová, Mgr. Dagmar Čtvrtníčková, Ing. Mária Hitríková, PhDr. Anna Böhmerová, RNDr. Monika Murínová, Ing. Marta Rybárová, Ing. Viera Kováčová, PhDr. Jarmila Verbovská
Inštrukcie:
113556
Mám záujem
PaedDr. Eva Bruteničová
Bratislava
Voľné miesta: 0

26 / 26
Predpokladaný čas realizácie: od október 2020 do október 2021
Lektori:
PaedDr. Eva Frišová, PaedDr. Štefan Dragúň, PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA, PaedDr. Anna Vrábľová, PhD., RNDr. Ľuboslava Ferčíková, PhDr. Darina Gogolová, PhD., Ing. Zdenka Kovalčíková, PaedDr. Eva Bruteničová, Ing. Daniela Roďomová
Inštrukcie:
113132
Mám záujem
Mgr. Dana Váňová
Banská Bystrica
Voľné miesta: 0

23 / 25
Predpokladaný čas realizácie: od november 2020 do november 2021
Lektori:
Mgr. Ing. Marián Valent, PhD., Ing. Vladimír Laššák, PhD., Mgr. Adriana Kvetková, Mgr. Dana Váňová
Inštrukcie:
Prihlásení účastníci spoločne s podpísanou prihláškou doručia aj kópiu osvedčenia o prvej atestácii.
113564
Mám záujem
Mgr. Emília Petrovská
Žilina
Voľné miesta: 0

24 / 24
Predpokladaný čas realizácie: od november 2020 do november 2021
Lektori:
Mgr. Ing. Marián Valent, PhD., PaedDr. Mária Šnídlová, Ing. Vladimír Laššák, PhD., Mgr. Emília Petrovská, RNDr. Mária Vydrová, Mgr. Lucia Pašková, PaedDr. Tibor Lukács
Inštrukcie:
113099
Mám záujem
Mgr. Mária Pappová
Nitra
Voľné miesta: 0

25 / 25
Predpokladaný čas realizácie: od december 2020 do november 2021
Lektori:
PaedDr. Štefan Dragúň, PaedDr. Anna Vrábľová, PhD., Mgr. Mária Pappová, PaedDr. Eva Pupíková, PhD., Ing. František Kotrusz
Inštrukcie:
Do vzdelávania bude zaradený záujemca, ktorý ku dňu prihlásenia spĺňa požiadavky na cieľovú skupinu účastníkov (PZ/OZ, 1. AT alebo 2. AT).
113126
Mám záujem
Mgr. Beáta Juráková
Trnava
Voľné miesta: 0

26 / 26
Predpokladaný čas realizácie: od december 2020 do jún 2021
Lektori:
PaedDr. Eva Frišová, PaedDr. Štefan Dragúň, Mgr. Adriana Lančaričová, PaedDr. Anna Vrábľová, PhD., RNDr. Ľuboslava Ferčíková, Mgr. Mária Pappová, PaedDr. Eva Pupíková, PhD., Ing. Zdenka Kovalčíková, Ing. Attila Fodor, Mgr. Monika Kosárová
Inštrukcie:
113324
Mám záujem
Mgr. Ľubica Korečková
Košice
Voľné miesta: 0

29 / 29
Predpokladaný čas realizácie: od december 2020 do december 2021
Lektori:
Ing. Miloš Škatulár, PaedDr. Alica Dragulová, PhD., PaedDr. Tatiana Komanová, PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA, Mgr. Ľubica Korečková, Mgr. Jozef Bernát, Mgr. Dagmar Čtvrtníčková, PhDr. Maroš Dvorský, RNDr. Monika Murínová, Ing. Viera Kováčová
Inštrukcie:
112947
Mám záujem
Ing. Vladimír Figel
Trenčín
Voľné miesta: 0

24 / 24
Predpokladaný čas realizácie: od január 2021 do december 2021
Lektori:
Ing. Vladimír Figel, JUDr. Ivana Salinková, Ing. Gabriela Petrušková
Inštrukcie:
116682
Mám záujem
Mgr. Beáta Juráková
Trnava
Voľné miesta: 0

0 / 20
Predpokladaný čas realizácie: od január 2021 do december 2021
Lektori:
PaedDr. Štefan Dragúň, Mgr. Adriana Lančaričová, RNDr. Ľuboslava Ferčíková, PaedDr. Eva Pupíková, PhD., Ing. Attila Fodor, Mgr. Monika Kosárová, Mgr. Beáta Juráková
Inštrukcie: