Základný modul funkčného vzdelávania + prihlásenie na vzdelávanie

Primárne karty

Nie sú evidované žiadne povolené ponuky na vzdelávanie.

Ponuky, ktoré sú uzavreté, vzdelávanie sa už realizuje

 

Zobrazujem ponuky od 1 do 13 z celkového počtu ponúk: 13.
Program: Základný modul programu funkčného vzdelávania
Ponuka Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
102587
Mám záujem
Mgr. Ing. Marián Valent, PhD.
Banská Bystrica
Voľné miesta: 0

24 / 25
Predpokladaný čas realizácie: od jún 2020 do jún 2021
Lektori:
Mgr. Ing. Marián Valent, PhD., Ing. Vladimír Laššák, PhD., Mgr. Adriana Kvetková, Mgr. Dana Váňová
Inštrukcie:
102668
Mám záujem
Mgr. Ľubica Korečková
Košice
Voľné miesta: 0

30 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od jún 2020 do júl 2021
Lektori:
Ing. Miloš Škatulár, PaedDr. Alica Dragulová, PhD., PaedDr. Tatiana Komanová, PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA, Mgr. Ľubica Korečková, Mgr. Jozef Bernát, Mgr. Jana Medvecová, Mgr. Dagmar Čtvrtníčková, PhDr. Maroš Dvorský, Ing. Mária Hitríková, PhDr. Anna Böhmerová, RNDr. Monika Murínová, Ing. Marta Rybárová, Ing. Viera Kováčová
Inštrukcie:
102670
Mám záujem
Mgr. Ľubica Korečková
Košice
Voľné miesta: 0

26 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od jún 2020 do júl 2021
Lektori:
Ing. Miloš Škatulár, PaedDr. Alica Dragulová, PhD., PaedDr. Tatiana Komanová, PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA, Mgr. Ľubica Korečková, Mgr. Jozef Bernát, Mgr. Jana Medvecová, Mgr. Dagmar Čtvrtníčková, PhDr. Maroš Dvorský, Ing. Mária Hitríková, PhDr. Anna Böhmerová, RNDr. Monika Murínová, Ing. Marta Rybárová, Ing. Viera Kováčová
Inštrukcie:
102672
Mám záujem
Mgr. Mária Pappová
Nitra
Voľné miesta: 0

30 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od jún 2020 do jún 2021
Lektori:
PaedDr. Štefan Dragúň, PaedDr. Anna Vrábľová, PhD., Mgr. Mária Pappová, PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
Inštrukcie:
102687
Mám záujem
PhDr. Jarmila Verbovská
Prešov
Voľné miesta: 0

30 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od jún 2020 do júl 2021
Lektori:
Ing. Miloš Škatulár, PaedDr. Alica Dragulová, PhD., PaedDr. Tatiana Komanová, PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA, Mgr. Ľubica Korečková, Mgr. Jozef Bernát, Mgr. Jana Medvecová, Mgr. Dagmar Čtvrtníčková, PhDr. Maroš Dvorský, Ing. Mária Hitríková, PhDr. Anna Böhmerová, RNDr. Monika Murínová, Ing. Marta Rybárová, Ing. Viera Kováčová, PhDr. Jarmila Verbovská
Inštrukcie:
102688
Mám záujem
PhDr. Jarmila Verbovská
Prešov
Voľné miesta: 0

30 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od jún 2020 do júl 2021
Lektori:
Ing. Miloš Škatulár, PaedDr. Alica Dragulová, PhD., PaedDr. Tatiana Komanová, PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA, Mgr. Jozef Bernát, Mgr. Jana Medvecová, Mgr. Dagmar Čtvrtníčková, PhDr. Maroš Dvorský, Ing. Mária Hitríková, PhDr. Anna Böhmerová, RNDr. Monika Murínová, Ing. Marta Rybárová, Ing. Viera Kováčová, PhDr. Jarmila Verbovská
Inštrukcie:
102874
Mám záujem
Ing. Vladimír Figel
Trenčín
Voľné miesta: 0

29 / 29
Predpokladaný čas realizácie: od jún 2020 do január 2021
Lektori:
Ing. Vladimír Figel, JUDr. Ivana Salinková, Ing. Gabriela Petrušková
Inštrukcie:
102875
Mám záujem
Ing. Vladimír Figel
Trenčín
Voľné miesta: 0

30 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od jún 2020 do máj 2021
Lektori:
Ing. Vladimír Figel, JUDr. Ivana Salinková, Ing. Gabriela Petrušková
Inštrukcie:
102783
Mám záujem
Mgr. Emília Petrovská
Žilina
Voľné miesta: 0

30 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od júl 2020 do júl 2021
Lektori:
PaedDr. Mária Šnídlová, Ing. Vladimír Laššák, PhD., Mgr. Emília Petrovská, RNDr. Mária Vydrová, Mgr. Lucia Pašková, PaedDr. Tibor Lukács
Inštrukcie:
102695
Mám záujem
RNDr. Ľuboslava Ferčíková
Bratislava
Voľné miesta: 0

30 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od august 2020 do jún 2021
Lektori:
PaedDr. Štefan Dragúň, PaedDr. Anna Vrábľová, PhD., RNDr. Ľuboslava Ferčíková, PhDr. Darina Gogolová, PhD., Ing. Zdenka Kovalčíková
Inštrukcie:
106853
Mám záujem
Mgr. Jozef Bernát
Prešov
Voľné miesta: 0

14 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od október 2020 do jún 2021
Lektori:
Mgr. Ing. Marián Valent, PhD., Ing. Vladimír Laššák, PhD., PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA, Mgr. Jozef Bernát, Mgr. Jana Medvecová, Mgr. Dagmar Čtvrtníčková, Ing. Mária Hitríková, PhDr. Anna Böhmerová, RNDr. Monika Murínová, Ing. Marta Rybárová, Ing. Viera Kováčová, PhDr. Jarmila Verbovská
Inštrukcie:
106977
Mám záujem
Mgr. Andrea Makišová
Trenčín
Voľné miesta: 0

25 / 25
Predpokladaný čas realizácie: od október 2020 do júl 2021
Lektori:
Ing. Vladimír Figel, JUDr. Ivana Salinková, Ing. Gabriela Petrušková
Inštrukcie:
107006
Mám záujem
Mgr. Adriana Lančaričová
Trnava
Voľné miesta: 0

30 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od október 2020 do jún 2021
Lektori:
PaedDr. Štefan Dragúň, Mgr. Adriana Lančaričová, PaedDr. Anna Vrábľová, PhD., Mgr. Mária Pappová, PaedDr. Eva Pupíková, PhD., Ing. Attila Fodor
Inštrukcie: