Rozširujúce moduly funkčného vzdelávania + prihlásenie na vzdelávanie

Ak sa vzdelávací program nenachádza v ponuke príslušného pracoviska, znamená to, že je už naplnená jeho kapacita alebo sa vzdelávanie v konkrétnom programe neotvára. V takomto prípade je potrebné kontaktovať uvedené pracovisko, ktoré vzhľadom na personálne kapacity prehodnotí opätovné zaradenie vzdelávacieho programu do aktuálnej ponuky s možnosťou podania prihlášky, prípadne navrhne alternatívne možnosti vzdelávania. Ak pri konkrétnej ponuke nie je možnosť prihlásiť sa, znamená to, že prihlásenie ešte len bude spustené po uvedenom dátume.

 


 MANUÁL - online vzdelávanie

Nie sú evidované žiadne povolené ponuky na vzdelávanie.

Ponuky, ktoré sú uzavreté, vzdelávanie sa už realizuje

 

Zobrazujem ponuky od 1 do 12 z celkového počtu ponúk: 12.
Program: Projektový manažment
Ponuka Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
106951
Mám záujem
PaedDr. Tatiana Komanová
Košice
Voľné miesta: 0

23 / 25
Predpokladaný čas realizácie: od október 2020 do december 2020
Lektori:
PaedDr. Tatiana Komanová, PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Inštrukcie:
106980
Mám záujem
RNDr. Ľuboslava Ferčíková
Bratislava
Voľné miesta: 0

25 / 25
Predpokladaný čas realizácie: od október 2020 do február 2021
Lektori:
RNDr. Ľuboslava Ferčíková, PhDr. Darina Gogolová, PhD.
Inštrukcie:
106984
Mám záujem
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Banská Bystrica
Voľné miesta: 0

23 / 26
Predpokladaný čas realizácie: od november 2020 do marec 2021
Lektori:
Ing. Vladimír Laššák, PhD., Mgr. Ing. Marián Valent, PhD.
Inštrukcie:
Program: Sebariadenie a manažérska etika
Ponuka Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
106983
Mám záujem
PaedDr. Zuzana Madarasová
Prešov
Voľné miesta: 0

30 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od október 2020 do január 2021
Lektori:
Mgr. Teťana Ustohalová, PhDr. Jarmila Verbovská, PaedDr. Zuzana Madarasová
Inštrukcie:
107007
Mám záujem
Mgr. Adriana Lančaričová
Trnava
Voľné miesta: 0

30 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od november 2020 do jún 2021
Lektori:
Mgr. Adriana Lančaričová, PaedDr. Eva Frišová, PaedDr. Silvia Mináriková, PhD., PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Inštrukcie:
Na rozširujúci modul funkčného vzdelávania bude zaradený pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec v zmysle §47 ods.5 až 8 zákona č.138/2019 Z.z., ktorý absolvoval funkčné vzdelávanie podľa zákona č.317/2009 Z.z.
Program: Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení pre absolventov funkčného vzdelávania podľa zákona č. 317/2009 Z. z.
Ponuka Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
106882
Mám záujem
Ing. Drahoslav Knapík
Prešov
Voľné miesta: 0

26 / 26
Predpokladaný čas realizácie: od október 2020 do január 2021
Lektori:
Ing. Drahoslav Knapík
Inštrukcie:
107214
Mám záujem
PaedDr. Mária Šnídlová
Žilina
Voľné miesta: 0

25 / 26
Predpokladaný čas realizácie: od október 2020 do apríl 2021
Lektori:
PaedDr. Darina Výbohová, PhD., PaedDr. Mária Šnídlová
Inštrukcie:
107853
Mám záujem
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Komárno
Voľné miesta: 0

30 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od november 2020 do november 2021
Lektori:
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., Ing. Attila Fodor, Mgr. Zsuzsanna Csintalan, Mgr. Monika Kosárová
Inštrukcie:
vzdelávanie bude prebiehať v maďarskom jazyku
116783
Mám záujem
Mgr. Adriana Lančaričová
Trnava
Voľné miesta: 0

23 / 24
Predpokladaný čas realizácie: od január 2021 do február 2021
Lektori:
PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Mgr. Mária Pappová, Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., Ing. Attila Fodor, Mgr. Monika Kosárová, Mgr. Adriana Lančaričová
Inštrukcie:
Na rozširujúci modul funkčného vzdelávania bude zaradený pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec v zmysle § 47 ods. 5 až 8 zákona č. 138/2019 Z. z., ktorý absolvoval funkčné vzdelávanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z.
Program: Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy alebo školského zariadenia pre absolventov funkčného vzdelávania podľa zákona č. 317/2009 Z. z.
Ponuka Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
106939
Mám záujem
Mgr. Ľubica Korečková
Košice
Voľné miesta: 0

25 / 25
Predpokladaný čas realizácie: od október 2020 do júl 2021
Lektori:
PaedDr. Alica Dragulová, PhD., Mgr. Ľubica Korečková, PaedDr. Tatiana Komanová
Inštrukcie:
106976
Mám záujem
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Trenčín
Voľné miesta: 0

25 / 25
Predpokladaný čas realizácie: od november 2020 do máj 2021
Lektori:
PaedDr. Dagmar Koštrnová, Ing. Miroslava Jakubeková, Ing. Vladimír Figel
Inštrukcie:
Na rozširujúci modul funkčného vzdelávania bude zaradený pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec v zmysle §47 ods.5 až 8 zákona č.138/2019 Z.z., ktorý absolvoval funkčné vzdelávanie podľa zákona č.317/2009 Z.z.
107044
Mám záujem
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Nitra
Voľné miesta: 0

25 / 25
Predpokladaný čas realizácie: od november 2020 do máj 2021
Lektori:
RNDr. Mária Rychnavská, PhD., PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Inštrukcie:
Na rozširujúci modul funkčného vzdelávania bude zaradený pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec v zmysle §47 ods.5 až 8 zákona č.138/2019 Z.z., ktorý absolvoval funkčné vzdelávanie podľa zákona č.317/2009 Z.z.