Ponuka odborných podujatí + prihlásenie na vzdelávanie

Primárne karty

Zobrazujem vzdelávania 1 - 20 z celkového počtu 128 vzdelávaní
Druh školy, pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Podkategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória OZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Napíšte slovo, ktoré chcete vyhľadať v názve, kompetencii a popise

Ponuka odborných podujatí

 Ponuka odborných podujatí.xlsx
Názov podujatia Prihlásiť sa Obsadenosť Informácie
Finančná odysea
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
Metodicko-pedagogické centrum, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov, malá aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 2

Obsadené: 18 z 20
Termín: 29. september 2020 - 8:30 - 13:45
Lektori:
Ing. Mária Hitríková
MUDr. Milan Pavlík
Využitie VLE Moodle pre podporu vzdelávania v ZŠ a SŠ
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, seminárna miestnosť na 2. poschodí

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 15

Obsadené: 3 z 18
Termín: 29. september 2020 - 9:00 - 14:15
Lektori:
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Vytváranie a využívanie elektronických testov
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, seminárna miestnosť na 2. poschodí

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 17

Obsadené: 1 z 18
Termín: 30. september 2020 - 9:00 - 14:15
Lektori:
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Pozitívna klíma triedy
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC Košice, Južná trieda 10, miestnosť č.600

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 2

Obsadené: 10 z 12
Termín: 30. september 2020 - 13:00 - 18:00
Lektori:
PaedDr. Tatiana Komanová
Námety aktivít pre globálne vzdelávanie k aktívnemu občianstvu
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola
Voľné miesta: 11

Obsadené: 4 z 15
Termín: 30. september 2020 - 16:45 - 19:00
Lektori:
Mgr. Janka Strnisková
Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
MPC RP Prešov

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Materská škola
Voľné miesta: 4

Obsadené: 21 z 25
Termín: 6. október 2020 - 8:00 - 12:00
Lektori:
PaedDr. Jana Paleschová
Využitie VLE Moodle pre podporu vzdelávania v ZŠ a SŠ
Typ podujatia: Odborný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 9

Obsadené: 3 z 12
Termín: 6. október 2020 - 9:00 - 14:15
Lektori:
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Úvod do biblických kníh pre Biblickú súťaž a Biblickú olympiádu
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Prešov, Tarasa Ševčenka 11, veľká aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Základná škola
Voľné miesta: 14

Obsadené: 16 z 30
Termín: 6. október 2020 - 10:00 - 13:30
Lektori:
doc. ThDr. PhDr. Daniel Slivka, PhD.
Tvorba úloh k rôznym druhov textov podľa procesov porozumenia na prvom stupni...
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
Miestnosť č. 31

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 11

Obsadené: 9 z 20
Termín: 7. október 2020 - 8:00 - 13:15
Lektori:
Mgr. Jozef Bernát
Prokrastinácia a jej využitie v edukácii 2
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov, malá aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 19

Obsadené: 1 z 20
Termín: 7. október 2020 - 8:00 - 16:30
Lektori:
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
Prešov, Tarasa Ševčenka 11, veľká aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 1

Obsadené: 44 z 45
Termín: 7. október 2020 - 8:30 - 13:45
Lektori:
RNDr. Erika Fryková
Výtvarná výchova 1 Naturálny motív
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, učebňa 4. poschodie

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Materská škola, Základná škola
Voľné miesta: 3

Obsadené: 17 z 20
Termín: 7. október 2020 - 8:30 - 15:30
Lektori:
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Telo, forma, gesto
Typ podujatia: Workshop - prezenčné vzdelávanie
Východoslovenská galéria, Hlavná 110/27, Košice

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 1

Obsadené: 11 z 12
Termín: 7. október 2020 - 10:00 - 13:15
Lektori:
Mgr. Szilárd Fecsó
Mgr. Petra Filipiaková
Prokrastinácia a jej využitie v edukácii 2
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov, malá aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 19

Obsadené: 1 z 20
Termín: 7. október 2020 - 11:30 - 16:30
Lektori:
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Podpora funkčnej gramotnosti žiakov na prvom stupni základnej školy
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC Košice, Južná trieda 10, miestnosť č.600

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 11

Obsadené: 1 z 12
Termín: 7. október 2020 - 13:00 - 18:00
Lektori:
PaedDr. Tatiana Komanová
Edukácia žiakov k eliminácii extrémizmu
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
T. Ševčenka 11, Prešov

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 10 z 20
Termín: 8. október 2020 - 8:00 - 13:00
Lektori:
PaedDr. Elena Cinová
Environmentálne zážitkové vzdelávanie zamerané na význam prírodných ekosystémov
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP Trenčín, Pod Sokolicami 14 (učebňa P8)

Pracovisko MPC: Trenčín
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 25

Obsadené: 0 z 25
Termín: 8. október 2020 - 10:00 - 12:30
Lektori:
Tomáš Šmátrala
Michaela Kršáková
Analytická geometria v prostredí interaktívneho softvéru GeoGebra
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola
Voľné miesta: 7

Obsadené: 3 z 10
Termín: 8. október 2020 - 14:00 - 15:30
Lektori:
RNDr. Eva Rusnáková
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie odborného zamestnanca
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
MPC RP Prešov, malá aula

Pracovisko MPC: Prešov
Voľné miesta: 16

Obsadené: 9 z 25
Termín: 13. október 2020 - 8:30 - 13:45
Lektori:
Mgr. Teťana Ustohalová
PhDr. Jarmila Verbovská
Ľudské práva vo vyučovaní so zameraním na problematiku šikany a kyberšikany
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC, Oravská cesta 11, Žilina - červená aula (prízemie)

Pracovisko MPC: Žilina
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 12

Obsadené: 8 z 20
Termín: 13. október 2020 - 9:00 - 12:15
Lektori:
Mgr. Michal Horváth