Ponuka odborných podujatí + prihlásenie na vzdelávanie


 MANUÁL - online vzdelávanie

Zobrazujem vzdelávania 1 - 15 z celkového počtu 15 vzdelávaní
Druh školy, pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Podkategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória OZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Napíšte slovo, ktoré chcete vyhľadať v názve, kompetencii a popise

Ponuka odborných podujatí

 Ponuka odborných podujatí.xlsx
Názov podujatia Prihlásiť sa Obsadenosť Informácie
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre...
Typ podujatia: Odborný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 4

Obsadené: 16 z 20
Termín: 26. november 2020 - 12:30 - 15:45
Lektori:
Mgr. Zsuzsanna Csintalan
Rozvoj kompetencií začínajúcich MOV
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Stredná odborná škola
Voľné miesta: 24

Obsadené: 6 z 30
Termín: 26. november 2020 - 13:00 - 14:30
Lektori:
Ing. Miloš Škatulár
Ing. František Greif
Koncepcia výučby rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ a jej implementácia v praxi
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 9

Obsadené: 1 z 10
Termín: 26. november 2020 - 13:00 - 16:15
Lektori:
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Mixed médiá II.
Typ podujatia: Workshop - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 1

Obsadené: 14 z 15
Termín: 27. november 2020 - 15:45 - 18:00
Lektori:
Mgr. Szilárd Fecsó
Tvorba úloh na podporu samostatného učenia sa z textu
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 6

Obsadené: 19 z 25
Termín: 1. december 2020 - 14:00 - 15:30
Lektori:
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Využívanie pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky na vyučovacích hodinách...
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 8

Obsadené: 7 z 15
Termín: 2. december 2020 - 14:00 - 16:30
Lektori:
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Tvorba úloh na podporu samostatného učenia sa z textu
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 16

Obsadené: 9 z 25
Termín: 7. december 2020 - 13:00 - 14:30
Lektori:
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Grafomotorika a výtvarná výchova
Typ podujatia: Odborný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Materská škola
Voľné miesta: 12

Obsadené: 0 z 12
Termín: 7. december 2020 - 14:00 - 15:30
Lektori:
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Využívanie pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky na vyučovacích hodinách...
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 13

Obsadené: 2 z 15
Termín: 8. december 2020 - 14:00 - 16:30
Lektori:
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Testament sv. Cyrila a jeho výzva na jednotu s aplikáciou v škole
Typ podujatia: Informačný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, seminárna miestnosť na 4. poschodí

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 25

Obsadené: 0 z 25
Termín: 9. december 2020 - 9:00 - 14:15
Lektori:
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Fórum pre učiteľov 2. stupňa ZŠ
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 17

Obsadené: 3 z 20
Termín: 9. december 2020 - 14:00 - 15:00
Lektori:
Mgr. Eva Suchožová
Využívanie pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky na vyučovacích hodinách...
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 7

Obsadené: 8 z 15
Termín: 9. december 2020 - 14:00 - 16:30
Lektori:
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Historicko-filozofická reflexia v diele Karola Wojtylu – Jána Pavla II.
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Prešov, Tarasa Ševčenka 11, veľká aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Základná škola
Voľné miesta: 22

Obsadené: 8 z 30
Termín: 14. december 2020 - 10:00 - 13:30
Lektori:
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
Práca pedagogického asistenta
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Materská škola, Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 10 z 20
Termín: 17. december 2020 - 14:00 - 15:00
Lektori:
PaedDr. Viera Šándorová
Uplatnenie psychomotorických hier v práci učiteľa prvého ročníka v ZŠ s VJM
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC Komárno, Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3

Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 13

Obsadené: 7 z 20
Termín: 21. január 2021 - 12:15 - 16:15
Lektori:
PaedDr. Mária Pálinkáš